ECONOMICS
PTB_270416_VDSC

PTB_270416_VDSC - Bo co cng ty| Vt dng c nhn CTCP Ph...

Info icon This preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

Báo cáo công ty| Vật dụng cá nhân Tháng 04, 2016 Vuilòngxemnhữngcôngbố thông tin quantrọng ở phầncuốibáocáonày Bloomberg: VDSC <GO> CTCP Phú Tài (PTB–HSX) Vững vàng như kiềng ba chân Mảng kinh doanh đá – lợi thế vượt trội trong ngành và tăng trưởng tích cực do nhu cầu tăng mạnh Mảng kinh doanh gỗ - biên lợi nhuận kỳ vọng sẽ cải thiện Mảng kinh doanh ô tô và dịch vụ - doanh số kỳ vọng tăng trưởng nhẹ theo nhu cầu thị trường Quan điểm và Định giá: CTCP Phú Tài hoạt động trong 3 lĩnh vực kinh doanh chính bao gồm (1) Hoạt động kinh doanh ô tô, (2) Hoạt động kinh doanh đá, (3) Hoạt động kinh doanh gỗ. Trữ lượng các mỏ đá lớn, vị trí địa lý thuận lợi cho hoạt động khai thác mỏ, định hướng tốt thị trường tiêu thụ, năng lực chế biến dự kiến được nâng cao là các yếu tố thuận lợi hỗ trợ cho triển vọng tăng trưởng của mảng kinh doanh đá, vốn là mảng chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu lợi nhuận của PTB. Bên cạnh mảng đá, kết quả kinh doanh cũng được kỳ vọng tăng trưởng tích cực nhờ vào (1) hoạt động kinh doanh ô tô tiếp tục tăng trưởng, (2) biên lợi nhuận mảng gỗ cải thiện nhờ tăng tỷ trọng mảng nội thất. Tình hình tài chính lành mạnh và sử dụng đòn bẩy tài chính thận trọng, các chỉ tiêu tài chính có sự cải thiện qua các năm cũng là điểm cộng cho doanh nghiệp. Theo đánh giá của chúng tôi, rủi ro lớn nhất đối với PTB là thị trường xuất khẩu vốn khó kiểm soát có thể không đạt được mức tăng trưởng như kỳ vọng do các rào cản kỹ thuật. Ngoài ra, trong lĩnh vực kinh doanh đá, doanh nghiệp không chỉ chịu sự cạnh tranh mạnh từ các doanh nghiệp trong ngành mà còn từ các sản phẩm ngoại nhập, chủ yếu là các sản phẩm Trung Quốc. Năm 2016, Công ty đặt kế hoạch doanh thu 3.531 tỉ đồng (tăng 16% so với năm 2015); lợi nhuận sau thuế đạt 196 tỉ đồng (+13,3% so với năm 2015). Với triển vọng tích cực của cả ba mảng kinh doanh chính, chúng tôi dự phóng doanh thu và LNST của PTB năm 2016 lần lượt là 3.656,8 tỷ đồng (+20,06% so với cùng kì) và 233,1 tỷ đồng (+34,8% so với cùng kì), tương ứng với mức EPS là 11.600 đồng/cp. Bằng các phương pháp định giá FCFF, SOTP và P/E, chúng tôi xác định mức giá hợp lý cho cổ phiếu PTB vào khoảng 130.000 đ ng/cp , cao hơn 18% so với mức giá đóng cửa ngày 27/04/2016. Do vậy, chúng tôi khuyến nghị TÍCH LŨY đối với cổ phiếu này trong DÀI H N .
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Spring '14

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern