IM_oefenopgaven___klas (1)

IM_oefenopgaven___klas (1) - Informatie Management...

Info icon This preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

Informatie Management oefenopgaven 1. Geef de definitie van informatica. 2. Geef de definitie van bedrijfskunde. 3. Geef de definitie van bestuurlijke informatiekunde. 4. Een informatie systeem bestaat uit welke vijf elementen? 5. Hoe ligt de samenhang tussen deze inforamtie elementen? 6. Gebruikmakend van de definitie van een informatiesysteem, geef de definitie van automatisering. 7. Welke voordelen en nadelen brengt automatisering met zich mee? 8. Geef zes redenen om te automatiseren. 9. Hoe kunnen we informatica onderscheiden van bedrijfskunde? 10. Beschrijf de drie ontwikkelingen in de bestuurlijke informatiekunde. 11. Het vakgebied van informatica kan worden onderverdeeld in drie aandachtsgebieden. Noem en beschrijf ze kort. 12. Leg de volgende vakgebieden uit: bedrijfskunde, bedrijfseconomie, accountancy, en controlling (4 verschillende vakgebieden). Voor elk moet je minimaal 30 woorden gebruiken. 13. Geef de definitie van informatie. 14. Leg de volgende indeling van informatie uit: informatie voor de besturing ............... . informatie als product ..................... informatie en de soort van vraagstukken (strategisch, tactisch en operationeel): ...................... ....................... ......................... 15. Leg uit wat de syntax, semantiek en pragmatiek is. Leg ook uit voor elk wat er mis kan gaan en hoe dit kan worden vermijden.
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Winter '14
 • felip

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern