{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

irish_6644 - glantir agus tiomnaithe ITQ7 Solthar slabhra...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
glantóirí agus tiománaithe. ITQ7 Soláthar slabhra ollmhargadh le glasraí sailéid a bheadh i gceist: oibrithe chun glasraí fómhar, pearsanra a shórtáil, glan agus grád an tháirgeadh, pacálaithe, tiománaithe a iompar an tháirgeadh, innealtóirí chun freastal ar an feithiclí agus innealra ag teastáil, pearsanra oifig a ghlacadh agus a phróiseáil an orduithe. Bainistíonn ITQ8 Rannóg Foraoiseachta cúlchistí foraoise, déanann reafforestation Deireadh Fómhair, ceadanna saincheisteanna chun fiaigh, Díolann plandaí foraoise agus adhmad a lománaíodh, Soláthraíonn comhairle theicniúil agus eolas d'fheirmeoirí. Ritheann ITQ9 An Rannóg Faisnéise Oiliúna Síneadh agus cúrsaí talmhaíochta ag Ionaid Oiliúna Feirmeoirí, Soláthraíonn comhairle theicniúil d'fheirmeoirí, agus Foilsíonn feasacháin
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}