02_Historie - Historie managementu VSE FPH KATEDRA MANAGEMENTU Hlavn etapy v historii managementu 1 Klasick management Konec 19 stolet a 30 lta 20

02_Historie - Historie managementu VSE FPH KATEDRA...

This preview shows page 1 - 9 out of 22 pages.

VSE FPH KATEDRA MANAGEMENTUHistorie managementu
Hlavní etapy v historii managementu123Klasický managementKonec 19. století až 30. léta 20. stoletíManagement 40. až 70. let 20. stoletíManagement konce 20. stoletíManagement na počátku 21. století3
Klasický managementAmerickýproudEvropskýproudPracovní disciplínaNormy práceČasové rozvrhyÚsporaPředstavitelé:F.W. TaylorH. EmersonH. GanttH. FordGilbrethoviFunkční přístupFormální pravidlaPředstavitelé:H. FayolM. WeberV. ParetoT. Baťa
Klasický managementAmerický proudFrederick Winslow TAYLOR(1856-1915)zakladatel vědeckého managementu – managementu práceK dosažení nejlepšího výkonu na pracovišti doporučuje:princip normovánízručnost, výkonnost, kvalitu a výchovu, školenírozdělení práce a zodpovědnostimezi vedení a dělníkysoulad mezi potřebami výroby a možnostmi zajištění jejich zdrojů(pracovníci, stroje atd.)uplatňoval liniové řízení v podobě vojenského typu organizacenáznaky funkčního řízení na úrovni dílny, neosvědčilo seŽádný prostor pro individuální iniciativu, kreativitu a invenciDůraz na: koordinaci činností, odbornost, harmonii, spolupráci, kázeň, maximální výkon, úkolovou odměnu,
Klasický managementAmerický proudHenry Laurence GANTT (1861-1919)Americký podnikový poradce, strojní inženýrDenní plánování pracovních operací ve formě tzv. Ganttovýchdiagramů či úsečkových plánů.Zavedl odměňování a prémiování za překročení plánovaných výkonů.Ganttova koncepce -analogie k dnešním normohodinám pro dělníky a podílových prémií Ukázka Ganttova diagramu
Klasický managementAmerický proudFrank Bunker GILBRETH (1868-1924)LILLIAN Evelyn Moller GILBRETH(1878 1972)Zaměřili se na racionalitu práce cestou odhalování zbytečných pohybů Dokumentovali, že většina pracovní činnosti se dá rozložit na elementární pohyby a úkony (tzv. therbligs), a z nich pak zpětně odvodit racionální postup práceIdentifikovali 17 základních prvků pro rozborový rozklad prací v pohybových studiích.Vypracovali procesní diagramy pro rozklad prací na operace prováděné více dělníky
Klasický managementAmerický proudHenry Ford (1863 -1947)1896 sestrojil svůj první automobil, 1899 zakládá Detroit Automobile Company, záhy zkrachovala, 1903 zakládá Ford Motor Company (1.rok vyrobil ji 1700 aut)Legendární modely Ford N,T1913 zavádí pásovou výrobu, počet vyrobených aut 250 000 ročněZavádí sociální programy pro zaměstnance, potírá alkoholismus a hazardSympatizuje s nacisty, otevřeně se hlásí k antisemitismu
Klasický managementAmerický proudHENRY FORDByl praktickým realizátorem myšlenek klasického managementuObohatil teorii klasického managementu poznatky o výhodách hromadné standardizované výroby:hromadná výroba jednoho výrobku –model T (Plechová Líza, v letech 1908 –1927 vyrobeno 15 mil.

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture