6_ERP - Principy ERP aplikac Principy aplikac ERP vymezen ERP systm transakce pklady v systmu ERP Microsoft Dynamics AX zkladn operace v ERP pklad

6_ERP - Principy ERP aplikac Principy aplikac ERP vymezen...

This preview shows page 1 - 5 out of 18 pages.

Snímek 1 P r i n c i p y E R P a p l i k a c í Principy aplikací ERP vymezení ERP systémů, transakce, příklady v systému ERP Microsoft Dynamics AX, základní operace v ERP, příklad postupu řešení úlohy v ERP
Snímek 2 P r i n c i p y E R P a p l i k a c í Vymezení a účel ERP Enterprise Resource Planning - plánování podnikových zdrojů , účel - sjednotit dílčí podnikové funkce na úrovni celého podniku („Enterprise“) - aplikace „ celopodnikové “, - do jedné aplikace sdílející společnou datovou základnu, ERP - jádro informačního systému - je zdrojem dat i pro ostatní typy aplikací (vytváří a udržuje databáze produktů pro katalogy zboží na www stránkách společnosti, databáze zákazníků pro účely CRM aplikací, .. na druhé straně aplikace e-Businessu zajišťují data pro aktualizace objednávek, fakturace, … , např. na základě vstupů z www,
Snímek 3 P r i n c i p y E R P a p l i k a c í Příklady ERP systémů na české IT trhu několik desítek ERP produktů – českých i zahraničních, SAP AG (SRN) – vedoucí postavení, o mySAP Business Solutions, mySAP ERP Oracle (USA) o Oracle E-Business suite , spojení s produkty Peopesoft Microsoft (USA) o rodina ERP produktů nazývaná MS Dynamics – obsahuje Navision, Great Plans, Solomon a Axapta o současné označení Axapta – MS Dynamics AX 2009, Navision - MS Dynamics NAV o další příklady: MS Dynamics AX 2009, o cíl příkladů: ukázat využití a základní operace ERP systému
Snímek 4 P r i n c i p y E R P a p l i k a c í Microsoft Dynamics NAV – demo videa

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture