3_Data - Informatika Ing Libor Gla Ph.D Doc Ing Jan Pour CSc RNDr Igor ermk CSc Katedra informanch technologi Vysok kola ekonomick v Praze Informatika

3_Data - Informatika Ing Libor Gla Ph.D Doc Ing Jan Pour...

This preview shows page 1 - 10 out of 26 pages.

Informatika Informatika Ing. Libor Gála, Ph.D. Doc. Ing. Jan Pour, CSc. RNDr. Igor. Čermák, CSc. Katedra informačních technologií Vysoká škola ekonomická v Praze Data Agenda Vymezení IT aplikace a data Modelování dat a role uživatele Technologie uložení dat Trendy
Informatika Pozice dat Podnik Řízení Informační systém Lidé Data Technologie Řízení Transformace Transformace Lidé Informace Technologie
Informatika Data, informace a znalosti Informace je pojmenováním pro obsah toho, co se vymění s vnějším světem, když se mu přizpůsobujeme a působíme na něj svým přizpůsobováním . Data (jednotné číslo – údaj ) jsou formalizovaný záznam lidského poznání pomocí symbolů (znaků ), který je schopný přenosu, uchování, interpretace či zpracování . Smysluplná informace pak vzniká v procesu interpretace dat člověkem . Informace v souvislostech (kontextu) formuje znalost . Ta reprezentuje porozumění získané zkušeností nebo studiem, je srozumitelná a použitelná k řešení problému nebo k rozhodování Konceptualizace (separace a pojmenování), kategorizace, klasifikace
Informatika Informace Data a informace Objekty reality 10 25 60 40 E27 E14 Zachycené údaje Cena Výkon Závit Pojmy (koncepty) DATA Data Formalizovaný záznam lidského poznání pomocí symbolů (znaků), který je schopný přenosu, uchování, interpretace či zpracování. Smysluplná informace pak vzniká v procesu interpretace člověkem.
Informatika Informace a znalosti Závit = E27 Závit = E14 Lirio 42240/93/LI NOV 2011 BALANZA stojanová lampa antracit 1x105W; se stmívačem ; kov/sklo; objímka: E 27 ; 230 V, 1x105 W Dáváme informace do souvislostí (kontextu) a formujeme znalost . Ta reprezentuje porozumění získané zkušeností nebo studiem, je informací, která je organizována a analyzována, aby se stala srozumitelnou a použitelnou k řešení problému nebo k rozhodování
Informatika Data v podnikové informatice obchodní podniková data (o společenských podmínkách podnikání, data o trhu a interní data podniku). data související s řízením IS/ICT zachycující údaje o jednotlivých zdrojích IS/ICT, např. data o technických prostředcích, softwaru, zaznamenané požadavky na funkcionalitu aplikací apod., data, která si vytvářejí programové prostředky pouze pro své účely např. konfigurační data, různé zprávy a signály.
Informatika Hierarchie obchodních podnikových dat Reporty Transakční data Podmíněná kmenová data Kmenová data Klíčová referenční data
Informatika DATA A IT APLIKACE
Informatika IT aplikace Informační technologie a technika (základní software a hardware) Prezentační logika Datová logika Aplikační logika Prostor uložení a uchování dat Systém přenosu dat z/do jiné aplikaci

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture