{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

BME501_Lecture_06_020909

BME501_Lecture_06_020909 - Owl—1‘ m)sz ‘WfiJSIJm...

Info icon This preview shows pages 1–25. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
Image of page 3

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
Image of page 5

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 6
Image of page 7

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 8
Image of page 9

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 10
Image of page 11

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 12
Image of page 13

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 14
Image of page 15

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 16
Image of page 17

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 18
Image of page 19

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 20
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Owl—1‘ m)sz ‘WfiJSIJm 0’9 (if—TC. x $019!th wga’ty (314.16 VC—Cw’t‘dlaflwn Wham aifia‘flwM/ " .-. .. '_‘ -2 ___'-.-_"-b‘_. '—_._-_'_....I .;.I_‘__._.._-_, _.'-.__— l; 4'16 lg Ifl)’Cc_,+ce‘ Nab Ca» F¢r+m €m‘\" a~+ and-14+ ark i Sbfb 49+ “b = 0'3 m 9&4“; ch?¢ i=QQ>LJ-}~ .- . -‘I: .... [lay-P. A . ...-,Vé« ..‘\2\ We “m a; m: ‘ 4 43(244,» Sdbshncc. mafia d-{HL‘MQH’ JVD ‘MMC-<, 1.. inf: 530154" ‘95” A Co.ch H *1; :i 71 (USO QLVCWS‘u/c. '> ham) vs: Han-F AHwa 4' Wvfimwm measammen1~ (—Hcrws’ccw— ‘wok/chxSu/t 3 f! "T‘ALWMoJ D. (059A _ “bee-t" j cog Sadiwc. § Q :1 Had" Rae/"wag . zr———'—“ I jaw Flux At fd C‘ $?€¢;§';c Meat? .Qbmogx Ix Es (“MA €490“on ’X. CS (SaJmc) gi 1 [7 & H E #— ' 5. ’g V :— ‘V‘B a“ ,n 1 ‘VO S (aha; dalmqj .. I (mme 09¢) 3 Swan “03"? Q‘M‘tw j \ 4 Pafb I i D Haemxs fin” '1. ‘ 93 ““ P0”? a M I: fithucn‘H‘idc “gym 3) when am 3 1 a # W W" 3 (“£1 [94.“an \g mtcécé +2 7c)ch we “Mew w I+s 0/549an —-m‘Ha-}:A. when {m [474 (/cn'm Hm) carnes 3‘," +0 lad/M15446 t 4/4»: ~ +3? Pvcssgzg is weeL “E: g Oct/i 4"? cwHAe-i-tr‘ Fa5!+70w\ erx —- Mon-PJ’SAJ'I "C /o¢> fault-rd: vm—mk -- puls'cvb |~<. 3-" __ hi}. yam/V“ PdimonA/j 4" I '3 _ I“; falsa‘hmij j 41'? PNSSUV‘L ’Iuscl “J? (Many: “0064376. Pmssuvc. é \oclgccl 1m Surat] bmnck av? Pd'mlfldvj arkrbfl— 6055- *2 Cd BHAV' yeSJ'L/VC. . l’ 3 P f; -- I; $11711 —? schema. (file/3.] «mono/Aw; i '1 E 9395—9047;; _ 54 “em; 5!: 0: (93. 4'7) 3 «Manchu: m$3a$§ K a * (“\WV‘> (see. F75L 91-40) 932 ale/coin,- eflecmmcmk- 4:: P Wt- Plem «v.3 Mi gem-ins Io “@Wfivb w. LE ;_. mp. 44 a ma m: 7 W m< (R)me Ea“; ‘ ?l4$M& M. . Z Wu RM ‘ l .55.): less! {’VSMZO Q_ 9‘430 ( vx nggew max/Ewen"? heme; V\ i Ks maloagas +9 Ven-Xla'ham WWWJ ‘V‘ “‘11:” C ‘.s olc—Ktrwmte‘ ‘4 Hm: w 0" UG’WHMAVM Pc/‘fiJS'uoh - _.._a1=......—_-__.=_E—_F.L-__+_;.-_-__.._..___.=-. ._. "'""'_"'““.-"_ - 1/52 values —— - / flake fi$fi fflc S£5~4E7 3 ‘Sfibk: SMMIfiar7-t57wyp£flff’ i 0’47 .154 161;: 64.31 I Caw1 éfi: dflf¥;<u7IfL a wf wk; IUMC’ViCéJ 9/9750" _....._.__—. _. - "" 79'” /Vn75 fixtfqa/x Jr‘swémtbdn COVE. ‘ (QMCCn-I-njnpn us ‘ V»: / ..-.’ - _ mg... {50: F7} 6-/3 72/) /CnA> 7‘? 6L 007%‘(2/ +’ sa/uo‘wvv +5 +9: Sm? guard eqawbmg -——- {quires crass -— ¥ 9 .- -p-....'# —_——..‘_ fin- . n"fiB-_I1- .1. Ch 5'— Vevt‘h'lahm ~fiv-Fusm3m a“: JKI [a Jag/vfgwf C" CO l—Ffica VA 1 {A S «47 841's!" flow—=0 . FAcgj—o‘ wika'x 0M‘7 an P‘LCOL: F—ACOL ( ($50MC. ark/69,4 \-/PN 4'14 «wink»! AC0” Par/“Had paw “VG “IL/4A ' Omani: 46’4- é¥ (Fatwa-9&3 /7 W/S‘ ’76 ' ‘ 7; m' r‘ C0 Q/rSSd UN ngz. _’ cécr; a; éréglq fi'ncc Cl (J C .. a C? '47 :jfagar = if PaOL— Sax/‘1 érkrik I PML [- 9 4L; /‘ em 4; JI‘S‘Sdc/‘aban CUVVC, filfi‘ I" (56¢ FF} 6—!) E M: "n a v\ hemzygmw , Hi 5479mm m; Km m TEE..- ézc, 3/6417 s/zk mfg-s 7" (SS/M4441, 60;: “02.. II Rab: PacoL n ,L o" d7n4M2c5 archway/c ya C 3 \ .3 CO é MM c is)??? '11?! I'LE-H- Tana l=‘.J‘I£-=" 1 135‘ ' -.— m_z.!-:urmv_r_ .- " '. .—_-- finish—E- =:-\.x;.....—w-v.-.-- — - .gr . mm;- - .. d‘»I.I—.I~u-- ... “Pu-n...»- -\"'.'nl§v—i—_"—7:I—__-IL”__ -...-.—-__-a=_--— _ - - u- Q _ Po. a}; wolfm wv CM: ET Cam“ 2 60+ 0:. IS‘MM = 73 F (3-4717) .5”. (PAW: log, I mag oasu, CPAao: - ._"_-."....i___-._ ”VMJJTT- .-. Na ( mom-)4- (2)(.¢u)+(.3)(.9va))= >20 5.3 J E Samoa; .227! — 7-— @961. “EL? ---_- :‘--—-n-.- - -r 4. _—;.? 22:13:... 311%}; ' ‘—-*.r.-: 3— T‘ - - -;: -__ **—_*; fir"— _ smwrmm _ Seam\ GER/Va.)ij lg. +9“ “but: «dc; VLQ out On} $0M mMchW¥ \NQ-T-l am; P5095: amt: (Was Saw/Mm; aIMCdIar‘gés (4M Ml} IQAMA \fl‘bMa’boA 04 9‘00; mahoA lec/E‘ . NJrML\$ _ nan-0W1‘vam‘fi SWM—H A-Q. ?\@-é\¢n—\- ¢ >- M I fihcn‘fi __ CS“ bcmwdchk}}i y A”??? .__ A $13; 1". _,_‘_ _' =r.‘.. . -_... __—.='_._' - _.._._ fl4_....ll.n.———.ian—.‘_—— _ —fl__, -.J.#—d_'_ J. -_ _‘{ w‘ -' ._ “—-—‘— —s--=___ -_:__L_-~- -. ——*—- -: .. _ ' .. _. _.;_.._ ZZZ—Ed...‘ TL. 5:.___' 7': ‘. (a P; «m Bio; Q02 dlS$0C\A:‘7a-A can/c \S 1.9‘Fed-CA \o Fm .2- C HukAmc c, > _q.e fi}_£—,¢ ‘ O AQSSOCQaJDM (2de: \J ikfiecA-e/i b3 Pacozfow W) . 51C 6-3 (341mb fl 6 6%0'13' €22 éch—icfidff”? 4w” “J ' Mf melded 714 — _-_—.-._=—.-..=— _——~.==.-,.—_—-gq_—=___,=-;—==_——=-. 11—-_.—.—s—-—___.. q_ ——_._..-_ _ ;;_ _- --_-._._x..‘—....-L_ . fig; _ _ g _. _. _4__ _J _.;_.L _ A -_7_-_—_=_,-.—_-.-.- :2 —-. — ’ Ch e 6-» Tansfmfi' by ‘J’Lue. Bloc; Ontqu —- Wtwfl—I anneal \‘kWfl1!0l’:"‘ Ca =Sa.&*H'b 0L 4*” “E \ncm ‘D’m‘m IFC FWD angAm—‘u an 5242’ ~7g4+5 Jae +0 ‘1’“1 Garbo/x 0. one Q. — 44252.1! ’OIMJ 907 carnal 4.3 ’- 3 (sec. 1;} 6 -‘f§ Jab-"'Lbi"""g‘_ _..__- ' .¢;—;;- ,_\Q “My 64”” p.) 0" é— sMJ— and 0b “0434.46. W?“ W i! @601, i} Venous (dc-aqucnuccb wag; Vlad 307a CO2 loam/nib H49 (Cwbawno mama (ab. “3 I403) 3»: .3th V3 wuss «chm eyai/ibn‘um PH: é. I 4- I03- ' w .4 L. :57qu «For are-Mari b/aé' ylbm (Mass acfwom 3 (ma MEf/e PM), in MM H} hat—h.hnu.fi__. .wc-‘-.. —__.......-.._... J _ lvx won PacoL d/Laqe; MW j VanoA'ww chew/11 6; e j ijpervenfilduyr V¢M¥U39M “"7 W PMQ ! mpomfil¢®~ll UMHMVM ‘9 'T PMaL 3-; i plwww —- Heméenow ’— H-Assdbon Ea“ 5:” whole bloaA,‘/)(arkri44) 53.21—7- . “.7- _\_. .. ,3, ‘ 5:12;; 15-— E. L. K 7.. {JOSE} abwofMA—\ aa'l Faster/ma M 37 fl 1 w m; “54.4;th, diabexks -—- (lot, *2 \an D (4&Jr Mchbohsma- a! “if Mac/23" «an»; EWM Kclosq abwo/WMJ loss :4- aacl '9’“ \0&\7 ( Wm'a‘hnfiv .1 01/ I W; _ .1 ._ WM“ 0?. f- . Sh’ffi '05” '—~ #(0 4;?“ ‘7 Mam“ 9* {LC 32 - N’Ca’MQ 31%.; J «c3 . 0L ‘ x I , Us, (O‘cgvan‘ & \ "‘ I” J 1;” P6‘ \) $0M graft ale/um q Can (25¢ It} 054754959 raiding 4 Stun/ole a}: arkrul i i PM“ aw clutij Ii § mrmm 3 7mg” "mi; M0 " :0 Paazf sffi‘ 4116:9153; Pate—>40 634d: 1.: r" F”! ' 2 Mm éb/flama WChbaf‘c. shawls: fluj ( H‘COI)7O¥ :— ( 0X772na34ce' ’ _ F f (Hazyzv'm‘g ” :1 >9“); at K4105; s <‘>‘/ ao}o)dr'~s I ’0 Pfimag clcsfiJ/‘bLAc—C —- Sot‘caMan,j«qu5 wremsauhm . ii u/KrJn-cj can tori/EQWL' j 47, msbm W— :14 r i .1 l/PCSPIMM odsa (awards +u ms’mm 9H ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}