Hazifeladat 02.02.2009

Hazifeladat 02.02.2009 - Tanulo Piroska Szvoboda Tanar...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Tanulo: Piroska Szvoboda Tanar: Beatrix Pinkal Osztaly: HUNG330 Datum: Februar 02. 2009 Hazifeladat II. Andras (1205 - 1235) II. Andras nem volt nagyon nepszeru kiraly Magyarorszagon. Tobbiek kozul azert nem szerettek ot mert eladomanyozta magyororszagnak tobb birtokait nagybirtokosoknak es kulfoldieknek adott rangokat es foldoket. Ennek kovetkezteben az orszag katonai ereje is meggyengult. Ennek kovetkezdeben a barok ra kenyszeritettek II. Andrast hogy adja ki az arany bullat mert nagyon sok foldet adot ki kulfoldieknek. Az aranybulla kiadasanak tobb kovetkezmenye volt. Egy az volt hogy a kiralynak meg volt szabva hogy tobb birtokot adomanyozon el. Ketto az idegenek tisztsegviselesenek korlatozzasa. Harom az volt ,hogy a kiralynak evente egyszer evente fehervaron kellett megjelenie hogy meghalgassa a nep panaszait. Az egyhaz is visszakapott jogokat masok kozul az hogy mindenkinek a tizedet termenyben kellet fizetni . IV. Bela (1235-1270)
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online