Hazifeladat 28.01.2009

Hazifeladat 28.01.2009 - Tanulo: Piroska Szvoboda Tanar:...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Tanulo: Piroska Szvoboda Tanar: Beatrix Pinkal Osztaly: HUNG330 Datum: Januar 28. 2009 Hazifeladat A mult heten foleg Magyarorszag valamennyi kiralyairol beszeltunk. Nagyreszeben a harcias, I. Szent Laszlorol beszeltunk aki 1077-tol, 1095-ig uralkodott es o volt Magyarorszagon az elso Kiraly akit szente avattak. Laszlo Kiraly mivel nagyon megbecsulte Istvan Kiraly tetteit, kiemeltette a sirbol Istvan Kiralyt, levagatta a jobb kezet es szente avatta. Ugyanezt megtette halott Istvan Kiraly fiaval is, Imrevel. Laszlo Kiraly azert tette ezt meg, mert azt akkarta hogy a nep emlekezzen ezekre a ‘nagy’ emberekre, es hogy emlekezzenek a szavaikra es hogy be is tartsag azokat amiket mondtak. Szent Laszlo idejeben nagyon nagy problema volt a sok es allando rablas az orszagban. Ezt azt kovette hogy nagyon sokan elkeztek elvandorolni az orszagbol. Laszlo tudta hogy minnel kevesebb ember el az orszagban annal kisebb a hatalma, ezert letre hozott harom torvenykonyvet. Nagyon durva torvenyeket hozott be hogy kevesebb legyen a rablas, peldaul
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 03/04/2009 for the course HUNG 330 taught by Professor Beatrixpinkal during the Winter '09 term at BYU.

Ask a homework question - tutors are online