{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Nyugtalan Evtiszedek

Nyugtalan Evtiszedek - Nyugtalan Evtiszedek A nyugtalan...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Nyugtalan Evtiszedek A nyugtalan evtiszedek 1038-ban kezdodott –Istvan halala utan- es 1077-ben fejezodott be. A nyugtalan evtiszedeknek az okja az volt hogy Istvan egyetlen fia, Imre, egy vadaszaton sulyosan megsebesul es meghal. Istvan kijelent egy utodot neki a fia helyett, Orseolo Peter. Istvan nagybatya, Vaszoly osszeeskudott es fellazadt a kiraly ellen. Istvan megbuntette Vaszolyt es megvakitatta. Vaszoly fiai: Andras, Bala es Levente elhagytak az orszagot. Orseolo Peter 1038-tol 1041-ig es akkor 1044-tol 1046-ig volt kiraly. A nep es foleg a puspokok nem szerettek ot. Mar az elejen a kiralysaganak osszeveszik elhunyt, Istvan Kiraly felesegevel, Gizellaval. A nep nagyon szerette Gizellat es ezert mar nem kedveltek Orseolo Petert. A masik az volt hogy egyaltalan nem vette figyelembe a puspokok tanacsait, sot ket puspokott el is mozditott. Nem halgatta meg a kiralyi tancsot sem mert ugy erezte hogy neki nincs sok kosze hozzajuk mert Istvan valasztotta ki oket nem o. Aba Samuel ugy erezte hogy a nepnek egy uj kiraly kene es magat latta erdemesnek ebben az allasban. Ezaltal 1041-ben volt egy
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}