proyekto sa hekasi - PROYEKTO SA HEKASI Ipinasa ni Brien...

Info icon This preview shows pages 1–6. Sign up to view the full content.

PROYEKTO SA HEKASI Ipinasa ni: Brien Carlos Aquino Grade VI – Matipid Ipinasa kay: Gng. Josephine Montano
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

MGA SANGAY NG PAMAHALAAN NG PILIPINAS
Image of page 2
Image of page 3

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

EHEKUTIBO/ TAGAPAGPAGANAP (EXECUTIVE) Ang Ehekutibo ay ang sangay ng pamahalaan na nagpapatupad ng mga batas at alituntunin na ginagawa ng lehislatibo. Mga Miyembro Kinabibilangan ng Presidente, Bise- presidente at ang mga miyembro ng grabinete na binubuo ng mga taong pinili ng pangulo para mamahala sa mga departamento ng pamahalaan. Ang president ay siya ring tumatayong Chief Executive . Termino ng mga miyembro: Presidente – Isang termino na tumatagal ng anim na taon. Bise-Presidente – Dalawang magkasunod na termino na tumatagal ng anim na taon bawat termino. Pagbalanse sa kapangyarihan ng bawat sangay Ang pangulo ay may kapangyarihang mag veto ng mga batas na inaprubahan ng lehislatura at siya
Image of page 4
ring amy Pardoning power na siyang nagbibigay kapangyarihan magbago o magpawalang bahala ng desisyon ng hudikatura. LEHISLATIBO/ TAGAPAGBATAS (LEGISLATIVE) Ang lehislatibo ay isang asembliyang pang-pamahalaan na may kapangyarihang magpatibay ng mga batas. Ito rin ay may eksklusibong kapangyarihang magtaas ng buwis at pagtibayin ang badyet at ibang gastusin ng pamahalaan. Mga Miyembro Binubuo ng 24 na senador at hindi lalampas sa 250 na kongresista. Ang kongreso ay binubuo ng 80% na mga kinatawan ng mga distrito at 20% na mga kinatawan ng nahalal na party list.
Image of page 5

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Image of page 6
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Spring '16
 • Dr.raess

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern