notes_2254 - Aanpak Echter het voorzag de behoefte aan...

Info icon This preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Aanpak. Echter, het voorzag de behoefte aan alternatieve korte en middellange termijn acties om te reageren op de economische problemen van Afrika. Volgens dit verslag, de Wereldbank geloofde dat Afrika nog steeds nodig de financiële steun aan een vernieuwing van de economische groei te stimuleren. Het centrale thema van de Berg rapport benadrukt dat een efficiënter gebruik van schaarse middelen- personele en financiële, bestuurlijke en anderstalige waren essentieel voor de verbetering van de economische prestaties in de meeste Afrikaanse landen, om voor hen te industrialiseren. Het rapport benadrukte ook de onderlinge afhankelijkheid van de landen in de wereldeconomie en dat Afrika kon niet negeren dit feit. In overeenstemming met deze realiteiten, werden de Afrikaanse landen geadviseerd om "hun comparatief voordeel" door te streven naar productie van hun export producten te verbeteren na te streven. Dit was in tegenstelling tot de Lagos actieplan op dat, was het bemoedigend Afrikaanse
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern