notes_2248 - een proces van de jaren 1980 waarin werd...

Info icon This preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
een proces van de jaren 1980, waarin werd beoogd de rol van de overheid in de industrialisatie en door middel van economische liberalisering en wat later in de vroege jaren 1990, werd bekend als de politieke verantwoording, transparantie en betere bestuur53 te verminderen. Niettemin werden verscheidene alternatieve strategieën wat betreft Nederlandse industrialisatie voorgesteld. Een daarvan is de op export gerichte Industrialization54. Tijdens de post-onafhankelijkheid periode werden de meeste Afrikaanse primaire gemeenschappen worden uitgevoerd in ruwe of semi-bewerkte vorm. Veel Afrikaanse landen worden uitgevoerd vijf belangrijkste vormen van goederen in de jaren 1970: Verwerkte primaire producten zoals plantaardige olie, levensmiddelen, pulp; Niet- traditionele arbeidsintensieve producten-glaswerk, aardewerk, pruiken, kunststof en houten objecten; Traditionele arbeidsintensieve goederen - textiel, kleding, schoeisel enz .; Producten en samenstellingen, vervaardigd door
Image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern