notes_2426 - materiaw Postanowi e najbardziej efektywne...

Info icon This preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
materiałów. Postanowił, że najbardziej efektywne obciążenie było 21½ lb i znalazł lub zaprojektowane łopaty dla każdego materiału, który by zebrać tę kwotę. Taylor był w stanie przekonać pracowników, którzy używane łopaty i którego był przywiązany do kompensacji ile produkowane przyjąć jego rady na temat optymalnego sposobu na łopatę łamiąc ruchy w dół do ich elementów składowych i rekomendowanie lepszych sposobów wykonywania tych ruchów. Doprowadziło to do znacznego wzrostu wydajności i produkcji. h) Recepta Zadanie: Oznacza to, że pracownik powinien dostać jasną receptę i opis tego, co zadanie ma być wykonywane przez nich w jasnym językiem i instrukcji, który jest zrozumiały dla niego / niej przez kierownictwo poprzez odpowiednie planowanie. i) Związki zawodowe: Taylor była przeciwna związków zawodowych lub aktywności grupowej, jak wspomniano wcześniej, ponieważ uważał, że to niepotrzebne, ponieważ celem robotników i managemnt był taki sam. Jak
Image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern