notes_2266 - bezit uit voor de beste prijs voor hun...

Info icon This preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
bezit uit voor de beste prijs voor hun gewassen, terwijl de grotere boeren van wie de omstandigheden minder wanhopige blik. Grote boeren zich kunnen veroorloven om te betalen voor irrigatie diensten, die niet kunnen worden binnen het bereik van kleine boeren. B. Industrial Landbouw behoefte aan meer chemische input voor het verminderen van uitgangen 22.Opbrengst stijgt van hoogproductieve Groene Revolutie technologieën zijn vertragen, en in sommige gevallen stagneert en zelfs aanbestedende. De hoogste opbrengsten werden verkregen door steeds grotere toevoer van mest en irrigatiewater, die op vele plaatsen de punt van de afnemende meeropbrengst verstreken. Een intensiever gebruik van deze ingangen wordt steeds minder productief. 22 In vergelijking met traditionele variëteiten uitgangen zijn klein. Traditionele rijstteelt in Azië produceerde 10 keer meer energie in voedsel dan werd besteed om het te laten groeien. Today's Groene Revolutie rijstproductie snijdt de netto-uitvoer in de helft. Volgens de Universiteit
Image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern