Chuong 4 - Bo bien doi Dien Ap Xoay Chieu - HOC VIN CNG NGH...

This preview shows page 1 - 10 out of 47 pages.

GIẢNG VIÊN: THS. NGUYỄN TRỌNG HUÂN 2016 HỌ C VIỆ N CÔNG NGHỆ BƯU CHÍ NH VIỄ N THÔNG CHƯƠNG 4: BỘ BIẾ N ĐỔ I ĐIỆ N P XOAY CHIỀ U
Image of page 1

Subscribe to view the full document.

BÀ I GIẢ NG MÔN ĐIỆ N TỬ CÔNG SUẤ T Trang: 2 NỘI DUNG CHƯƠNG 4 4.1. Khá i quá t vê ̀ điề u khiể n điệ n p xoay chiề u 4.2. Bô ̣ điề u khiể n điệ n p xoay chiề u 1 pha 4.3. Bô ̣ điề u khiể n điệ n p xoay chiề u 3 pha 4.4. Ứ ng dụ ng củ a bô ̣ điề u khiể n điệ n p xoay chiề u
Image of page 2