2_tetel - 2 ttel 2 n egy online hrportl munkatrsa s tagja...

Info icon This preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

1 2. tétel 2. Ön egy online hírportál munkatársa, és tagja annak a munkacsoportnak, amely a portál min t a tömegkommunikáció online eszköze – marketingstratégiáján dolgozik. Tekintse át röviden a tömegkommunikáció alapfogalmait és történetét, és fogalmazza meg, hogy az online multimédia milyen új lehetőségeket kínál a korábbi médiumokhoz képest! Információtartalom vázlata Az emberi kommunikáció fejlődése A tömegkommunikációs eszközök típusai A tömegkommunikációs eszközök sajátosságai Az internet és a multimédia mint a XX. század új tömegkommunikációs eszköze Az emberi kommunikáció fejlődése Kommunikáció nélkül nincs társadalom . A kommunikáció képessége nem a „teremtés koronája” az ember kiváltsága; élőlények tartós közössége sem képzelhető el információcsere nélkül. Az emberi társadalom fejlődése szorosan összefügg az információs összeköttetések, a kommunikáció fejlődésével. Éppen ezért információs szemléletünk teljesen jogosnak tartj a azt a felfogást, amely a történelmet a kommunikációs eszközök fejlődése alapján korszakolja. E szerint a felfogás szerint az emberiség eddigi történetében a következő korszakokat különböztetjük meg. Két elfogadott elmélet Az emberi társadalom fejlődése szorosan összefügg az információs összeköttetések, a kommunikáció fejlődésével. Ennek megfelelően a történelmet a kommunikációs eszközök fejlődése alapján korszakolhatjuk. Marsall McLuhan három korszakot különböztet meg a kommunikációban (McLuhan,1962). Az elsőt akusztikus kornak nevezi. Ebben a korszakban az információk tárolására és továbbítására egyaránt elegendő volt az emberi memória. Azonban ahogy nőtt az átadandó ismeretek tömege, kialakult az írás és a könyvnyomtatás. Felfogása szerint a könyvnyomtatás vált a következő korszak központi kérdésévé. Ennek megfelelően ezt a korszakot a tipográfia korának vagy más néven Guttenberg galaxisnak nevezte. A tömegkommunikációs eszközök megjelenésével, a televíziózás elterjedéséve l, illetve a számítógép alkalmazásával fémjelezhető a harmadik, jelenleg is tartó korszak, az elektronikus kor, vagyis a Neumann galaxis . Marshall akusztikus kor Tipográfiai kor Elektronikus kor McLuhan Guttenberg galaxis Neumann galaxis (USA) Fülöp Géza az előzőleg említett három korszakot tovább bontotta (Fülöp, 1984). A Marsall McLuhan által említett első korszakhoz hasonlóan az első nagy lépcsőfoknak a kommunikáció történetében a beszéd megjelenését tekintette. Mivel szerinte ez forradalmi változást jelentett az emberiség történetében, ezért ő ezt a korszakot a „beszéd forradalmának ” nevezte, ekkor az ember kiemelkedett az állati létből, s a munkavégzés során szerzett és teremtett információit átadta társainak, utódainak.
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

2 2. tétel
Image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Fall '16
 • all

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern