FIL 2 PAPER PART 1 - 1 May Kinalaman nga ba ang Online...

Info icon This preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 May Kinalaman nga ba ang Online Games sa Pagkupas ng Kawilihan ng Kabataang Pilipino sa mga Katutubong Libangan Pagsusuri sa Kaalaman ng mga Mag-aaral sa Ikatlong Taon ng Information Technology ng Unibersidad ng Santo Tomas Tungkol sa Online Gaming. Isang pag-aaral na Iniharap sa Kaguruan ng Unibersidad ng Santo Tomas Institute of Information and Computing Sciences Bilang Pagtugon sa Kahingian ng Asignaturang Filipino 2 Nina: Berbon, Colleen Burca, Aldrian Lucena, Marga Obar, Christian Saberon, Nino Trinidad, Loyd Ipinasa kay: Assoc. Prof. Rhodelia H. Mendoza, Ph.D. Universidad ng Santo Tomas November 29, 2016
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
2 Abstrak Ang katutubong libangan tulad ng pagbabasa at paglalaro ng mga larong kalye ay isang parte ng kulturang Pilipino na nakalakihan ng karamihan. Ngunit ngayon ay madalang ka na lamang makakakita ng mga batang naglalaro sa kalye dahil ngayon, kaysa lumabas sa kanilang mga bahay ay nananatili na lamang sila sa kanilang mga bahay at nakaharap sa mga kompyuter maghapon at magdamag. Isa sa mga maaaring dahilan kung bakit pinipili ng mga kabataan ngayon na manatili sa bahay at humarap sa kanilang kompyuter ay ang Online Games . Kung kaya ang mga mananaliksik ay nagsagawa ng pag-aaral patungkol sa Online Games at ang maaring pagkakataon na isa ito sa mga sanhi ng pagkupas ng kawilihan ng mga kabataang Pilipino sa katutubong libangan. Upang maganap ang pag-aaral na ito, nagpasagot ang mga mananaliksik ng Survey Questionnaire sa animnaput pitong respondente na maaaring isang kamag-aral ng mga mananaliksik o isang kakilala ng mananaliksik na masugid na gamer. Sa pagtatanong ng mga mananaliksik, napatunayan na mayroon ngang kaugnayan ang Online Games sa unti-unting paglaho ng interes ng mga kabataang Pilipino sa katutubong panlibang.
Image of page 2
3 Paghahandog Sa paggawa ng pag-aaral na “May Kinalaman nga ba ang Online Games sa Pagkupas ng Kawilihan ng Kabataang Pilipino sa mga Katutubong Libangan”, ang ginugol na oras ng mga mananaliksik ay hindi mabibilang. Ngunit hindi magagawa ng mga mananaliksik ang pag-aaral na ito kung wala ang mga sumuporta sa pag-aaral at sa mga mananaliksik. Kungkaya’t labis na gustong pasalamatan ng mga mananaliksik ang mga sumusunod: 1.
Image of page 3

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern