072_-_Dreptul_proprietatii_intelectuale

072_-_Dreptul_proprietatii_intelectuale - MINISTERUL...

Info icon This preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE DIN MOLDOVA FACULTATEA DE DREPT NOTE DE CURS DREPTUL PROPRIETĂŢII INTELECTUALE (Ciclul I) AUTOR: Nicolae Slutu dr . în drept, lector superior Aprobat la şedinţa Cat edrei Drept privat din: 22.05.2013 , proces-verbal Nr: 9 Examinat de Consiliul facultăţii de Drept USEM la 24.05.2013 , proces-verbal Nr. 5 Aprobat la ședința Senatului USEM din: 01.07.2013 , proces-verbal Nr. 9 CHIŞINĂU – 2013
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.