D_4_Dreptul_muncii_si_securitatii_sociale_I_Popescu_Radu Razvan_pdf

D_4_Dreptul_muncii_si_securitatii_sociale_I_Popescu_Radu Razvan_pdf

Info icon This preview shows pages 1–8. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 RADU RĂZVAN POPESCU DREPTUL MUNCII -Manual de studiu individual -
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
2
Image of page 2
3 RADU RĂZVAN POPESCU DREPTUL MUNCII -Manual de studiu individual -
Image of page 3

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
4 Copyright © 2012, Editura Pro Universitaria Toate drepturile asupra prezentei ediţii aparţin Editurii Pro Universitaria Nicio parte din acest volum nu poate fi copiată fără acordul scris al Editurii Pro Universitaria Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României
Image of page 4
5 CUPRINS Modulul nr. 1: FUNDAMENTELE DREPTULUI MUNCII ................................................................ 11 I. Obiective ........................................................................................................................................ 11 II. Conţinut ........................................................................................................................................ 11 1. Salariat – Personal contractual. Funcţionar public .................................................................... 11 2. Munca prestată în afara raporturilor juridice de muncă . ........................................................... 11 3. Activităţile economice independente ........................................................................................ 11 4. Munca în profesiunile liberale ................................................................................................... 11 5. Munca prestată în cadrul raporturilor juridice de muncă .......................................................... 11 6. Izvoarele dreptului muncii ......................................................................................................... 12 7. Principiile dreptului muncii ....................................................................................................... 13 8. Dreptul la muncă ....................................................................................................................... 13 III. Teste de evaluare ......................................................................................................................... 15 Modulul nr. 2: DIALOGUL SOCIAL ................................................................................................... 15 I. Obiective ........................................................................................................................................ 15 II. Conţinut ........................................................................................................................................ 16 1. Dialogul social ........................................................................................................................... 16 2. Partenerii sociali ........................................................................................................................ 16 III. Teste de evaluare ......................................................................................................................... 20 Modulul nr. 3 – NEGOCIEREA COLECTIVĂ. CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂ ............ 20 I. Obiective ........................................................................................................................................ 20 II. Conţinut ........................................................................................................................................ 21 1. Negocierea colectivă ................................................................................................................. 21 2. Contractul colectiv de muncă .................................................................................................... 22 III. Teste de evaluare ......................................................................................................................... 23 Modulul nr. 4. – CONFLICTUL COLECTIV DE MUNCĂ. GREVA ................................................ 24 I. Obiective ........................................................................................................................................ 24 II. Conţinut ........................................................................................................................................ 24 1. Conflictul colectiv de muncă ..................................................................................................... 24
Image of page 5

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
6 III. Teste de evaluare ......................................................................................................................... 32 Modulul nr. 5: ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ ................................ 32 I. Obiective ........................................................................................................................................ 32 II. Conţinut: ....................................................................................................................................... 32 1. Definiţie ..................................................................................................................................... 32 2. Trăsături caracteristice .............................................................................................................. 33 3. Capacitatea juridică a persoanei fizice de a încheia contractul individual de muncă ................ 33 4. Capacitatea juridică a angajatorului .......................................................................................... 34 5. Consimţământul părţilor la încheierea contractului individual de muncă ................................. 35 6. Obligaţia de informare a salariatului ......................................................................................... 35 7. Condiţiile prealabile încheierii contractului individual de muncă ............................................. 36 III. Teste de evaluare ......................................................................................................................... 37 Modulul nr. 6: CONŢINUTUL CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ .............................. 38 I. Obiective ........................................................................................................................................ 38 II. CONŢINUTUL CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ .............................................. 38 1. Nulitatea contractului individual de muncă ............................................................................... 42 2. Modificarea contractului individual de muncă .......................................................................... 43 3. Suspendarea contractului individual de muncă ......................................................................... 44 III. Teste de evaluare ......................................................................................................................... 47 Modulul nr. 7: ÎNCETAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ ................................. 48 I. Obiective ........................................................................................................................................ 48 II. Conţinut ........................................................................................................................................ 48 III. Teste de evaluare ......................................................................................................................... 54 Modulul nr. 8 – CONTRACTE DE MUNCĂ DE TIP SPECIAL ........................................................ 56 I. Obiective ........................................................................................................................................ 56 II. Conţinut ........................................................................................................................................ 57 Modulul nr. 9: RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ ............................................................................. 62 I. Obiective ........................................................................................................................................ 62 II. Conţinutul temei ........................................................................................................................... 62 1. Considerente generale ............................................................................................................... 62
Image of page 6
7 2. Dreptul comun disciplinar ......................................................................................................... 62 III. Teste de evaluare ......................................................................................................................... 66 Modulul nr. 10 – RĂSPUNDEREA PATRIMONIALĂ ...................................................................... 66 I. Obiective ........................................................................................................................................ 66 II. Conţinut ........................................................................................................................................ 66 1. Considerente generale ............................................................................................................... 67 2. Răspunderea patrimonială a salariaţilor faţă de angajator ......................................................... 68 4. Procedura generală a stabilirii răspunderii patrimoniale ........................................................... 71 III. Teste de evaluare ......................................................................................................................... 72 Modulul nr. 11 – TIMPUL DE MUNCĂ ŞI DE ODIHNĂ .................................................................. 72 I. Obiective ........................................................................................................................................ 72 II. Conţinut ........................................................................................................................................ 72 1. Timpul de muncă ....................................................................................................................... 72 III. Teste de evaluare ......................................................................................................................... 79 Modulul nr.12 – SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ ...................................................... 79 I. Obiective ........................................................................................................................................ 79 II. Conţinut ........................................................................................................................................ 79 1. Noţiune ...................................................................................................................................... 79 2. Reglementarea actuală ............................................................................................................... 80 5. Obligaţiile lucrătorilor ...............................................................................................................
Image of page 7

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 8
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern