POLID. SWED en.sv_1238 - rvaror r arbetskraft betalas av...

Info icon This preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
råvaror, är arbetskraft betalas av kapitalisten endast efter det att arbetstagaren har utfört en viss mängd arbete. Så visar det sig att det inte är kapitalisten som gör ett förskott till den proletära, men, tvärtom, är det den proletära som gör ett förskott till kapitalisten. Av denna anledning arbetsgivare sträva efter att betala löner till så långa intervall som möjligt, så att förlänga den tid under vilken de får fri kredit från arbetarna. Kapitalisten kontinuerligt levererar arbetarna i form av löner, med pengar för att köpa medel för sitt uppehälle, det vill säga med en viss del av produkten som arbetarnas arbete har skapat och som har tillgripits av utsugarna. Dessa pengar arbetarna ger inte mindre regelbundet tillbaka till kapitalisterna, mottagning i utbyte för det medel för uppehälle som arbetarklassen själv har producerat. En undersökning av kapitalistiska förhållanden i samband med
Image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern