POLID. SWED en.sv_1062 - drneringen av vtmarker byggandet...

Info icon This preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
dräneringen av våtmarker, byggandet av dammar, kanaler och järnvägar och gör det också möjligt att avsätta en stor massa av arbetskraft i ett litet utrymme, för exempelvis vid konstruktion av byggnader eller vid odling av grödor som kräver en hel del arbete. Samarbetet är av stor betydelse i de produktionsgrenar där vissa arbeten måste utföras på kort tid, till exempel skörd, fårklippning, etc. samtidig anställning av ett stort antal arbetstagare gör sådana jobb som ska slutföras i en reducerad tid och därmed förhindrar uppkomst av stora förluster. Således samarbete gav en ny social produktivkraft till arbetskraft. Enbart enkel sammanföra krafter separata arbetare ledde till en ökning av arbetsproduktiviteten. Detta gjorde det möjligt för ägarna till de första kapitalistiska workshops för att producera varor billigare och konkurrera framgångsrikt med de små producenterna. Resultaten av
Image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern