POLID. SWED en.sv_1104 - bransch efter den andra...

Info icon This preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
bransch efter den andra. Gruvindustrin-utvinning av malmer och coaldeveloped. I samband med uppfinningen av förbränningsmotorn ökade utvinning av petroleum. Den kemiska industrin genomgick omfattande utveckling. Den snabba tillväxten av storskalig maskinindustri åtföljdes av intensiva byggandet av järnvägar. Kapitalistiska industrialiseringen åstadkoms både genom utnyttjandet av lönearbetare och ruinen av bönderna i det berörda landet och även med hjälp av plundring av det arbetande folket i andra länder, särskilt kolonier. Det leder oundvikligen till en skärpning av kapitalismens motsättningar, till utarmning av miljontals arbetare, bönder och hantverkare. Historien har sett olika vägar kapitalistiska industrialiseringen. Den första banan kapitalistiska industrialiseringen är väg erövring och plundring av kolonier. Det var hur Storbritanniens industrin utvecklades. Efter att ha erövrat kolonier i alla delar av
Image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern