POLID. SWED en.sv_1050 - stadkommas p en handelsvara...

Info icon This preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
åstadkommas på en handelsvara ekonomi till priset av stora slöseri med socialt arbete, och bly till motsättningarna i denna ekonomi blir mer och mer akut. Under förhållanden av varuproduktion baserad på privat egendom, leder driften av värdelagen till ökningen och utvecklingen av kapitalistiska förhållanden. Spontana fluktuationer i marknadspriserna runt värderingar och skillnader i de enskilda arbetskostnaderna från socialt nödvändigt arbete som bestämmer storleken på värdet av en handelsvara, intensifiera ekonomisk ojämlikhet av råvaruproducenter och kampen mellan dem. Denna konkurrenskamp leder till vissa råvaruproducenter som förstört och förvandlas till proletärer medan andra berikas och bli kapitalister. Driften av värdelagen innebär således om en differentiering mellan råvaruproducenter. "Små produktion föder
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern