POLID. SWED en.sv_1054 - (1 Utgngspunkten fr kningen av...

Info icon This preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
(1) Utgångspunkten för ökningen av kapitalismen var den enkla varuproduktion av hantverkare och bönder. Enkel varuproduktion skiljer sig från kapitalismen i att den är baserad på den enskilda arbets av råvaruproducent. Samtidigt tillhör grunden samma typ som den kapitalistiska produktionen, i så mycket som grund är det privata ägandet av produktionsmedlen. Under kapitalismen, när inte bara arbetsprodukter, men arbetskraft blir för en vara, förvärvar varuproduktion en dominant, universell karaktär. (2) En råvara är en produkt som är gjord för utbyte, framgår det av en vinkel som bruksvärde och från andra som ett värde. Det arbete som skapar en vara har en dubbel karaktär. Konkret arbete är arbete som förbrukas i en bestämd form; Det skapar bruksvärde en handelsvara. Abstrakt arbete är utgifterna för mänsklig arbetskraft i allmänhet; Det skapar värdet av en handelsvara. (3) Värdet är den sociala arbete av
Image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Fall '16
 • cvde efres
 • Konkret arbete, Enkel varuproduktion, universell karaktär, mänsklig arbetskraft, bestämd form, dubbel karaktär

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern