utmutato - Hallgati mrsi tmutat az Energetikai Szak...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Hallgati mrsi tmutat az Energetikai Szak Hallgati Szmra a 2004 / 2005. tanv I. flvben. 1 / 27 2004.09.06 Hallgati mrsi tmutat az energetikai szakos hallgatk szmra A Mrstechnika s jelfeldolgozs II. cm tantrgyhoz rvnyes a 2004/2005 tanv I. flvben ttekints. Laboratriumi szablyzat. 1. Gyakorlat: Feszltsg s ram mrse. 2. Gyakorlat: Szimmetrikus feszltsgrendszer s aszimmetrikus terhels hromfzis hlzat feszlt- sgeinek, ramainak s teljestmnyeinek mrse. 3. Gyakorlat: Szimmetrikus s aszimmetrikus hromfzis hlzat feszltsgei, vagy ramai pozitv, ne- gatv s zrus sorrend sszetevinek mrse. A Park - vektor vgpontnyomvonal megjelentse. 4. Gyakorlat: Ellenlls s impedancia mrse. 5. Gyakorlat: Egyfzis transzformtor koncentrlt paramter helyettest kapcsolsi vzlat impedancia sszetevinek meghatrozsa. A kimeneti feszltsg s a hatsfok mrse egy adott munkapontban. 6. Gyakorlat: Hromfzis aszinkronmotor koncentrlt paramter helyettest kapcsolsi vzlat impe- dancia sszetevinek meghatrozsa. A nyomatk s a hatsfok szmtsa mrt adatok alapjn egy adott munkapontban. 7. Gyakorlat: Tbbhullm jelanalzis, ram, feszltsg s mechanikai rezgs mrse. Bemutat. A mrsi tmutat utmutato_I.pdf jel llomnyban a fontos gondolatokat piros betsznnel formztuk. Fekete-fehr nyomtatval trtn nyomtatshoz clszer az utmutato_II.pdf llomnyt hasznlni. Ebben a a fontos gondolatokat tartalmaz mondatok keretet kaptak, s az abba lv szveg fekete szn s flk- vr stlus. Hallgati mrsi tmutat az Energetikai Szak Hallgati Szmra a 2004 / 2005. tanv I. flvben. 2 / 27 2004.09.06 ttekints. Mirt rdemes ezt a trgyat tanulni? Nagyon sok szakterleten a fejlesztshez, az ellenrzshez prbkat hasznlnak. Az energetika szakter- lethez tartoz ipari, szolgltat gazdasgi terleteken a prbk kltsgesek. Ha a kltsgektl eltekin- tnk, akkor gyakran a megvalstsuk s rtkelsk remnytelenl bonyolult. Ezrt a mr szakember, a "mrnk" szmra a valsghoz val egyik fontos kapcsoldst a mrs jelenti. Pldul mrs nlkl nem kpzelhet el a villamos energiatviteli hlzat zemeltetse, a legyrtott villamos gp, vagy beren- dezs darab vizsglata, stb. De az elmlet megtanulst is jelentsen segti a mrsi gyakorlat. A gyakor- lat folyamn ugyanis a hallgatk elvonatkoztatott ismeretei valsgos, fizikai tartalmat kapnak. Ilyen pl- dul: A kapcsolsi vzlat s a mrs eszkzkbl felptett kapcsolsa....
View Full Document

This note was uploaded on 05/06/2008 for the course METER VIEN1234 taught by Professor Erdelyi during the Spring '05 term at Baptist Missionary Association Theological Seminary.

Page1 / 27

utmutato - Hallgati mrsi tmutat az Energetikai Szak...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online