opamp_virtual-ground - LDN Opgave til illustration af virtuel-jord princippet Betragt den viste inverterende forstrkerkobling baseret p en

opamp_virtual-ground - LDN Opgave til illustration af...

This preview shows page 1 out of 1 page.

LDN / 21-02-2008 Opgave til illustration af virtuel-jord princippet Betragt den viste inverterende forstærkerkobling baseret på en operationsforstærker med endelig åben-sløjfe forstærkning A OL (open-loop gain). Bortset herfra er operations- forstærkeren ideel, dvs. optager ikke strøm på indgangene og er upåvirket af en eventuel belastning af udgangen. Kredsløbet har fire knudepunkter, hvoraf ét er referencepunkt (v + = 0), og et andet har et kendt knudepunktspotentiale (1 V). Tilbage står to ukendte knudepunktspotentialer, v o og v . Med v + = 0 fås: v o = A OL ·(v + v ) = A OL ·v (1) Opstil derudover knudepunktsligningen: KCL (v ) (2) Indsæt talværdien A OL = 10 og løs de to ligninger med de to ubekendte v o og v . Bemærk, at ligningssystemets koefficientmatrix på grund af den styrede kilde
Image of page 1

You've reached the end of your free preview.

Want to read the whole page?

 • Spring '08
 • Wormer
 • History

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes