things that wachezi huanysaa essay_2119 - To je onaj...

Info icon This preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
To je onaj Mojsije koji re è e sinovima Izraelovim: Proroka poput mene od vaše bra æ e podi æ i æ e vam Bog. 38 To je onaj koji za skupa u pustinji bijaše izme ð u An ð ela što mu govoraše na brdu Sinaju i otaca naših; onaj koji je primio rije è i životne da ih nama preda. 39 Njemu se ne htjedoše pokoriti oci naši, nego ga odbiše i u srcima se svojima vratiše u Egipat 40 rekavši Aronu: 'Napravi nam bogove koji æ e i æ i pred nama! Ta ne znamo što se dogodi s tim Mojsijem koji nas izvede iz zemlje egipatske.' 41 Tele na è iniše u dane one, prinesoše žrtvu tom kumiru i veseljahu 1247 Croatian Bible Anonymous se djelima ruku svojih. 42 Bog se pak odvrati i prepusti ih da è aste vojsku nebesku, kao što piše u Knjizi proro è koj: Prinosiste li mi žrtve i prinose è etrdeset godina u pustinji, dome Izraelov? 43 Poprimiste šator Molohov i zvijezdu boga Refana - likove koje napraviste da
Image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern