things that wachezi huanysaa essay_2139 - uenici usta on i...

Info icon This preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
u è enici, usta on i u ð e u grad. Sutradan ode s Barnabom u Derbu. 21 Pošto navijestiše evan ð elje tomu gradu i mnoge u è iniše u è enicima, vratiše se u Listru, u Ikonij i u Antiohiju. 22 U è vrš æ ivali su duše u è enika bodre æ i ih da ustraju u vjeri jer da nam je kroz mnoge nevolje u æ i u kraljevstvo Božje. 23 Postavljali su im po crkvama starješine te ih, nakon molitve i posta, povjeravahu Gospodinu u kojega su povjerovali. 24 Pošto su prešli Pizidiju, stigoše u Pamfiliju. 25 U Pergi navijestiše Rije è pa si ð u u Ataliju. 26 Odande pak odjedriše u Antiohiju, odakle ono bijahu povjereni milosti Božjoj za djelo koje izvršiše. 27 Kada stigoše, sabraše Crkvu i pripovjediše što sve u è ini Bog po njima: da i poganima otvori vrata vjere. 28 I proveli su nemalo vremena s u
Image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern