anten ders2 - Ima iddeti(Radiation Intensity Bir antenin birim kat adan yayd gtr U=Ima iddeti[W\/sr Por=Ima younluu W\/m2 rnek-4 Bir antenin g younluu

anten ders2 - Ima iddeti(Radiation Intensity Bir antenin...

This preview shows page 1 - 15 out of 38 pages.

U=Işıma şiddeti [W/sr] P or =Işıma yoğunluğu [ W/m 2 ] Bir antenin birim katı açıdan yaydığı güçtür Işıma Şiddeti (Radiation Intensity)
Image of page 1
Örnek-4 Bir antenin güç yoğunluğu Olarak verildiğine göre, ışıyan toplam gücü ışıma şiddetini hesaplayarak bulunuz. Işıma Şiddeti Işıyan Toplam Güç
Image of page 2
Not ! Nokta kaynak için U, θ ve açılarından bağımsızdır. İzotropik kaynağın ışıma şiddeti;
Image of page 3
Yönlülük ve Maksimum Yönlülük Bir antenin yönlülüğü; “antenin belli bir yöndeki ışıma şiddetinin, referans antenin ışıma şiddetine oranı “ şeklinde tanımlanır. Referans anten olarak izotropik kaynak yani tüm yönlü anten seçilir. D : Yönlülük (Boyutsuz) U : Işıma şiddeti (W/birim katı açı) D 0 : Maksimum Yönlülük(Boyutsuz) U max : Maksimum ışıma şiddeti (W/birim katı açı) U 0 : İzotropik kaynağın ışıma şiddeti (W/birim katı açı) P T : Toplam ışıma gücü (Watt) Maksimum Yönlülük:
Image of page 4
Örnek-5 Işıma güç yoğunluğu örnek-3’de verilen antenin maksimum yönlülüğünü bulunuz Maksimum ışıma θ= /2 yönünde olur Örnek 3’de toplam ışıma gücü Maksimum Yönlülük olarak bulunmuştu Yönlü açıların fonksiyonu olarak yönlülük: Işıma şiddeti yalnızca ’nın fonksiyonu olduğu için;
Image of page 5
Örnek 6: Bir antenin güç yoğunluğu ise antenin maksimum yönlülüğünü bulunuz. Antenin yönlülüğü ise; (Yönlü açıların fonksiyonu olarak):
Image of page 6
Örnek 4 ve 5 yorumlamak için her iki örneğe ait ışıma şiddetlerini çizdirdik (yanda). Şekilden her iki antenin yatay düzlemde yönsüz, örnek 5’te antenin 4 e göre düşey düzlemde daha yönlü olduğu anlaşılmaktadır. Yönlülük ışıyıcının enerjiyi belli bir yönde ne kadar iyi yönlendirdiğinin bir ölçüsü olduğundan dolayı örnek 5’in yönlülüğünün 4 ‘den daha iyi olduğu anlaşılır. Örnek 6:
Image of page 7
Özetlersek;
Image of page 8
Özetlersek;
Image of page 9
Sonsuz Küçük (infinitesimal)Dipol
Image of page 10
Yarım Dalga Dipolü
Image of page 11
/2 Dipol ve İzotropik Anten Diyagramları (2-D)
Image of page 12
/2 Dipol ve İzotropik Anten Diyagramları (3-D)
Image of page 13