anten ders6 - Dizi Antenler zde anten elemanlarndan oluan bir dizi antenin ma diyagramn belirleyen faktrler unlardr 1 Dizi antenin geometrik ekli(lineer

anten ders6 - Dizi Antenler zde anten elemanlarndan oluan...

This preview shows page 1 - 8 out of 39 pages.

Dizi Antenler Özdeş anten elemanlarından oluşan bir dizi antenin ışıma diyagramını belirleyen faktörler şunlardır. 1. Dizi antenin geometrik şekli (lineer, dairesel, küresel..vs.) 2. Dizi elemanları arasındaki uzaklık 3. Dizi elemanlarının beslemesinin genliği ve fazı 4. Dizi elemanının tek başına ışıma diyagramı
Image of page 1
Faz ile ilgili hatırlatma
Image of page 2
Anten için farklı dizi geometrileri
Image of page 3
İki-Elemanlı Diziler İki Hertz dipolünden oluşan dizi Uzak-alan durumu
Image of page 4
İki-Elemanlı Diziler Elemanlar arasında kuplaj olmadığı varsayımı ile, toplam ışınan alan, ikisinin alanlarının toplamına eşittir. Y-z düzlemi için aşağıdaki gibi yazılabilir. : Dizi elemanlarının beslemeleri arasındaki faz farkı Faz ifadeleri için Genlik ifadeleri için
Image of page 5
İki-Elemanlı Diziler Faz ve Genlik için tanımlanan uzaklık ifadeleri yukarıdaki denklemde yerine konulursa; Son denklemden açıkça görülmektedir ki, toplam alan, orijinde bulunan tek bir elemanın alanının “dizi faktörü” dediğimiz ifade ile çarpımına eşittir. Toplam Alan ifadesi
Image of page 6
İki elemanlı dizi anten için dizi faktörü aşağıdaki gibidir.
Image of page 7
Image of page 8

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 39 pages?

 • Winter '17
 • smith

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes