anten_emdt_1 - Anten Temeller 1 Antenler 2 Temel Anten Parametreleri 3 Ima ntegralleri ve Yardmc Potansiyel Fonksiyonlar 4 Dorusal Tel Antenler 5 Halka

anten_emdt_1 - Anten Temeller 1 Antenler 2 Temel Anten...

This preview shows page 1 - 7 out of 61 pages.

Anten Temellerİ 1-Antenler 2-Temel Anten Parametreleri 3- I ş ıma İ ntegralleri ve Yardımcı Potansiyel Fonksiyonları 4- Do ğ rusal Tel Antenler 5- Halka Antenler 6- Diziler: Do ğ rusal, Düzlemsel ve Dairesel
Image of page 1
DERS KİTABI Anten Teorisi Analiz ve Tasarım, Nobel Yayıncılık, 2014. (Antenna Theory: Analysis and Design, 3rd Edition, Constantine A. Balanis)
Image of page 2
Bölüm 1. Anten Tipleri ve Işıma Mekanizması
Image of page 3
Bizi ileti ş im ça ğ ına hazırlan olaylar dizisinin ba ş langıcı olarak, telli telgrafın icadını gerçekle ş tiren Princeton Üniversitesi do ğ a bilimleri profesörlerinden Joseph Henry'nin , 1842 yılında yaptı ğ ı deney sırasında üst kattaki mıknatıs ibresini kapmasını gözlemesi olayını almak makul bir olacaktır. Henry uzaktan algılama olayını sezdikten sonra bir dizi deneyler yaptı. 7-8 mil uzaktaki yıldırım sebebiyle olu ş an elektriksel i ş areti algıladı. Antenin Tarihçesi Joseph Henry (1797 –1878)
Image of page 4
Antenin Tarihçesi 1875’te de Edison, elektrik devresindeki anahtarın açılıp kapanması sırasındaki ı ş ımayı uzaktan algıladı ve hızla çalı ş malarına devam ederek dü ş ey konumlu tepesi yüklü ve topraklanmı ş antenlerini ileti ş imde kullanmak üzere patent aldı 1887 dolaylarında H. Hertz ı ş ıma olayının formüle edilmesi üzerine çalı ş tı, ilk kez polarizasyon kavramı üzerinde durdu. 1897'de Liverpool Üniversitesi fizik profesörlerinden Oliver J. Lodge bikonik anten ve anten devresinde ayarlı LC devresi için patent aldı. Empedans sözcü ğ ünü literatüre kazandırdı.
Image of page 5
Antenin Tarihçesi 1901 yılında Marconi, 15 KW güçlü 820 KHz'lik fan monopol antenle İ ngiltere - Amerika arasında Atlantik üzerinden ileti ş imi gerçekle ş tirdi 1907 yılında Zenneck, sadece antenin iyi olmasını ileti ş imin için tek ba ş ına etkin olamayaca ğ ını, yer sisteminin de uygun ş ekilde yapılmasının anteni daha verimli kılabilece ğ ini makalelerinde gösterir. 1916-1920 yılları arasında Marconi, iletkenlerle yapılmı ş parabolik reflektörün oda ğ ında aktif bir anteni kullanarak 3.5 m dalga boyunda elektromagnetik alan ı ş ıması gerçekle ş tirdi ve ölçülen ı ş
Image of page 6
Image of page 7

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 61 pages?

 • Winter '17
 • smith

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes