Tilraun 3 - Háskóli Íslands Almenn Efnafræði 1 Tilraun...

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Háskóli Íslands Almenn Efnafræði 1 Tilraun 3- Varmaefnafræði –-Reaction Enthalpies and Hess´s law - tilraunir 6 og 7 í bókinni General Chemistry laboratory manual Nákvæma lýsingu á framkvæmd og uppsetningu tækja fyrir þessa tilraun má finna í bókinni General Chemistry laboratory manual . Þessi tilraun var framkvæmd með varmamæli eins og sjá má á mynd 1: 5/11/2009 Kennarar: Helga og Salome Nemandi: Kristján Egill Karlsson 1 Mynd 1 – varmamælir og uppsetning tækja Háskóli Íslands Almenn Efnafræði 1 Æfing 6 1. Hluti – Varmarýmd varmamælisins: Þessi hluti var framkvæmdur eins og útlýst var í bókinni. 50,0 mL kælt vatn – hitastig fyrir: 10°C 50,0 mL hitað vatn – hitastig fyrir: 80°C Kælda vatnið var látið í varmamælirinn og látið ná jafnvægi. Upphafshiti þess var 10°C. Fyrst var hitinn mældur á 30 sekúntna fresti og skráður, en lokahitinn áður en heitu vatni var blandað við vatnið var 14,1°C, eftir 5 mínútur. Tími: 0 sek 30 sek 60 sek 90 sek 120 sek 150 sek 180 sek 240 sek Hitastig: (°C) 10 10,5 10,6 10,7 10,9 11 11 11,2 Þá var hituðu vatni blandað við. Heita vatnið var við 80°C áður en því var blandað við kælda vatnið í varmamælinum. tími (sek) hitastig °C 30 10 60 10,5 90 10,6 120 10,7 150 10,9 180 11 240 11,2 255 35,7 270 35,7 285 35,7 300 35,5 315 35,5 330 35,4 345 35,4 360 35,4 375 35,3 390 35,3 405 35,3 420 35,2 435 35,2 450 35,2 465 35,1 5/11/2009 Kennarar: Helga og Salome Nemandi: Kristján Egill Karlsson 2 1 Hluti 5 10 15 20 25 30 35 40 200 400 600 Timi (sek) Hitastig °C hitastig °C Háskóli Íslands Almenn Efnafræði 1 480 35,1 5/11/2009 Kennarar: Helga og Salome Nemandi: Kristján Egill Karlsson 3 Háskóli Íslands Almenn Efnafræði 1 5/11/2009 Kennarar: Helga og Salome Nemandi: Kristján Egill Karlsson 4 Háskóli Íslands...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 13

Tilraun 3 - Háskóli Íslands Almenn Efnafræði 1 Tilraun...

This preview shows document pages 1 - 5. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online