Tilraun 6 - 6. Tilraun- Chemical Kinetics Tilraun 12 bkinni...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 6. Tilraun- Chemical Kinetics Tilraun 12 bkinni General Chemistry laboratory manual 2 H 2 O 2 (l) 2H 2 O (l) + O 2 (g) Tilraunin var framkvmd eins og tlst var bkinni General Chemistry laboratory manual . 1. Hluti: 1. Lausn: I- 2 H 2 O 2 (l) 2 H 2 O (l) + O 2 (g) Tkjum var stillt upp eins og sj m mynd 1 og kerfi var lti n jafnvgi og kanna var a enginn leki vri kerfinu. Upphafsstaa vatnsins brettunni hluta 1 var 13,7mL, en lokastaan var 27,7 mL. Upphafshitastigi pottinum var 23C en var 24C. Erlenmeyerflskunni voru 5mL af 3% H 2 O 2 lausn blanda vi 10mL af 0,1M KI lausn og 15mL af afjnuu vatni. Notu var segulhrra til a hrra lausninni, a ru leiti var framkvmdin eins og tlst var bkinni. Staa brettu (mL): Tmi (sek): 2 159 4 251 6 325 8 416 10 492 12 566 14 636 2. Lausn: A llu leiti framkvmt eins og 1. hluti nema hr voru 10mL af 3% H 2 O 2 lausn blanda t 10mL...
View Full Document

Page1 / 3

Tilraun 6 - 6. Tilraun- Chemical Kinetics Tilraun 12 bkinni...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online