פתרון תרגיל בית 6 ניתוחי שונות

פתרון תרגיל בית 6 ניתוחי שונות -...

Info icon This preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ‫אוניברסיטת תל אביב הפקולטה לניהול‬ ‫בית הספר למוסמכים במנהל עסקים ע"ש ליאון רקאנטי‬ ‫מודלים סטטיסטים במנהל עסקים‬ ‫תרגיל בית מספר ‪ -6‬ניתוחי שונות וחי בריבוע‬ ‫‪ .1‬חברה רצתה להחליף את מערכת המחשוב‪ ,‬במטרה לייעל את תהליכי העבודה ולהגדיל את המכירות‪ .‬לפני‬ ‫החלפת המערכת רצתה החברה לבחו ן ‪ 3‬מערכות חלופיות‪ .‬לשם כך בחרה ‪ 12‬עובדים וחילקה את עובדים אלה‬ ‫לשלוש קבוצות )‪ 4‬עובדים בכל קבוצה(‪ .‬הקבוצה ה‪ 1-‬קיבלה מערכת מחשוב מסוג ‪ ,A‬הקבוצה ה‪ 2-‬קיבלה מערכת‬ ‫מחשוב מסוג ‪ ,B‬והקבוצה ה‪ 3-‬קיבלה מערכת מחשוב מסוג ‪ .C‬להלן נתוני מספר המכירות של העובדים‪ ,‬לפי קבוצות‪:‬‬ ‫מערכת חשוב מסוג‬ ‫‪A‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫א‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫מערכת חשוב מסוג‬ ‫‪B‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫מערכת חשוב מסוג‬ ‫‪C‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫האם יש הבדל מובהק )ברמת מובהקות של ‪ (5%‬בין מערכות המחשוב השונות?‬ ‫האם יש הבדל מובהק )ברמת מובהקות של ‪ (1%‬בין מערכות המחשוב השונות?‬ ‫‪H 0 : μ A=μ B=μC‬‬ ‫‪H 1 :Otherwise‬‬ ‫א‪.‬‬ ‫נחשב את הממוצע המדגמי הכולל‪:‬‬ ‫‪8+ 5+4 +6+6+ 6+7+5+6 +5+7+ 4‬‬ ‫= ´‪X‬‬ ‫‪=5.75‬‬ ‫‪12‬‬ ‫נחשב את הממוצע בכל אחת מהקבוצות‪:‬‬ ‫‪´x C =5.75, x´ B=6, ´x A =5.5‬‬ ‫נחשב את "השונות בין הקבוצות"‪:‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫) ‪SSB 4 ( 5.75−5.75 ) + 4 ( 6−5.75 ) + 4 ( 5.5−5.75‬‬ ‫=‬ ‫‪=0 .25‬‬ ‫‪J −1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫נחשב את השונות "בתוך הקבוצות"‪:‬‬ ‫=‪MSB‬‬ ‫‪5.75 )2 + ( 6−5.75 )2+ ( 6−6 )2+ ( 6−6 )2+ (7−6 )2+ ( 5−6 )2 + ( 6−5.5 )2 + ( 5−5.5 )2 + ( 7−5.5 )2 + ( 4−5.5 )2‬‬ ‫‪=1.736‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪MS‬‬ ‫‪DF‬‬ ‫‪SS‬‬ ‫‪0.25‬‬ ‫‪1.73‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪15.6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪16.1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪MSB 0.25‬‬ ‫=‬ ‫‪=0.14‬‬ ‫‪MSW 1.736‬‬ ‫מקור‬ ‫השונות‬ ‫‪BETWEEN‬‬ ‫‪WITHIN‬‬ ‫‪Total‬‬ ‫= ‪F ST‬‬ ‫נמצא את הערך הקריטי מהטבלה‪:‬‬ ‫‪F0.95,2,9 =4.26‬‬ ‫הסטטיסטי קטן מהקריטי ולכן לא נדחה את השערת אפס‪.‬‬ ‫שיטת ה‪:P-val-‬‬ ‫אוניברסיטת תל אביב הפקולטה לניהול‬ ‫בית הספר למוסמכים במנהל עסקים ע"ש ליאון רקאנטי‬ ‫מודלים סטטיסטים במנהל עסקים‬ ‫תרגיל בית מספר ‪ -6‬ניתוחי שונות וחי בריבוע‬ ‫נמצא את מובהקות התוצאה שמתאימה לערך הסטטיסטי‪:‬‬ ‫‪pval=0.87‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0.87>0.05‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫לא דוחים את השערת האפס‪.‬‬ ‫מכיוון שלא הצלחנו לדחות ברמת מובהקות של ‪ ,5%‬בוודאות לא נצליח לדחות ברמת מובהקות יותר‬ ‫קטנה‪ .‬ולכן גם ברמת מובהקות של ‪ , 1%‬לא נדחה את השערת האפס‪.‬‬ ‫‪ .2‬חברת פירסום מעוניינת לבחור פרזנטור לקמפיין שיווק‪ .‬לשם כך ערכה בדיקה בה ארבעה פרזנטורים‬ ‫שונים הציגו את המוצר ל‪ 7-‬נבדקים‪ .‬לאחר ההצגה‪ ,‬נתבקשו הנבדקים לדרג את כוונת הרכישה שלהם מ‪1-‬‬ ‫עד ‪ -1) .10‬בטוח מתכוון לקנות‪ -10 ,‬בטוח מתכוון לא לקנות(‪ .‬החברה מצאה כי ‪ MST=275.207‬ו‪-‬‬ ‫‪.SSB=2,026.53‬‬ ‫האם יש הבדל מובהק בין כוונות הקניה בין הפרזנטורים השונים? )רמת מובהקות נדרשת‬ ‫‪(5%‬‬ ‫‪Source‬‬ ‫‪SS‬‬ ‫‪DF‬‬ ‫‪MS‬‬ ‫‪Between‬‬ ‫‪2026.53‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪675.51‬‬ ‫‪Within‬‬ ‫‪5404.059‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪225.17‬‬ ‫‪Total‬‬ ‫‪7430.589‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪F0.95,3,24 =3.01> F s=3‬‬ ‫לא ניתן לדחות את השערת האפס לא נמצא הבדל מובהק )ברמת מובהקות של ‪ (5%‬בכוונות הרכישה של‬ ‫הצרכנים בין הפרזנטורים‪.‬‬ ‫‪ 1‬קישור למחשבון לוח ‪F ‬‬ ‫אוניברסיטת תל אביב הפקולטה לניהול‬ ‫בית הספר למוסמכים במנהל עסקים ע"ש ליאון רקאנטי‬ ‫מודלים סטטיסטים במנהל עסקים‬ ‫תרגיל בית מספר ‪ -6‬ניתוחי שונות וחי בריבוע‬ ‫‪.3‬‬ ‫חברת פרסום רצתה לבדוק את האפקטיביות של שלושה סרטי פרסומת שונים‪ .‬לשם כך‪ ,‬החברה‬ ‫דגמ ה מקרי ת ‪ 18‬נבדקים ) תשעה גברים ותשע נשים(‪ ,‬והקצתה אותם באופן מקרי לשלוש סוגי‬ ‫פרסומו ת שונים‪ .‬כ ל הנבדקי ם נחשפ ו לפרסומ ת אח ת מבי ן השלוש‪ ,‬ולאח ר מכ ן נמדד ו מספר‬ ‫הרכישות שביצעו בחודש‪ .‬להלן הממצאים‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫סרטון ‪(j=3)3‬‬ ‫סרטון ‪(j=2)2‬‬ ‫סרטון ‪(j=1) 1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫הערה‪ :‬בכל הסעיפים הבאים יש לעגל ‪ 2‬ספרות אחרי הנקודה‪.‬‬ ‫א‪.‬‬ ‫חשבו את ממוצעי התאים ואת הממוצעים השוליים‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫מלאו את הטבלה המצורפת )לשם הסדר ונוחות הבדיקה(‪.‬‬ ‫גברים )‪(i=1‬‬ ‫נשים )‪(i=2‬‬ ‫אוניברסיטת תל אביב הפקולטה לניהול‬ ‫בית הספר למוסמכים במנהל עסקים ע"ש ליאון רקאנטי‬ ‫מודלים סטטיסטים במנהל עסקים‬ ‫תרגיל בית מספר ‪ -6‬ניתוחי שונות וחי בריבוע‬ ‫ג‪.‬‬ ‫טרם עריכת הניסוי שיערה החברה שיהיה אפקט הן למגדר‪ ,‬הן לסוג הסרטון והן לאינטראקציה‬ ‫ביניהם‪ .‬בדקו את השערותיו ברמת מובהקות של ‪) α=0.05‬יש לבצע בדיקת השערות מלאה(‪.‬‬ ‫אוניברסיטת תל אביב הפקולטה לניהול‬ ‫בית הספר למוסמכים במנהל עסקים ע"ש ליאון רקאנטי‬ ‫מודלים סטטיסטים במנהל עסקים‬ ‫תרגיל בית מספר ‪ -6‬ניתוחי שונות וחי בריבוע‬ ‫אוניברסיטת תל אביב הפקולטה לניהול‬ ‫בית הספר למוסמכים במנהל עסקים ע"ש ליאון רקאנטי‬ ‫מודלים סטטיסטים במנהל עסים‬ ‫תרגיל בית מספר ‪ -6‬ניתוחי שונות וחי בריבוע‬ ‫‪.4‬‬ ‫יזם תכנן שלושה מוצרים חדשים‪) .‬מוצר ‪ ,A‬מוצר ‪ ,B‬מוצר ‪ (C‬וביקש לבדוק אם ישנם הבדלים‬ ‫בהעדפות למוצרים בין גברים לנשים‪ .‬אם לא תימצא תלות בין המוצרים ומין המשתמש‪ ,‬הוא‬ ‫מתכנן מבצע פרסום כולל‪ .‬אם תימצא תלות‪ ,‬הוא מתכנן מבצע פרסום שונה לכל שוק‪ .‬להלן‬ ‫תוצאות נתוני המדגם שערך‪ ,‬בדוק מה על היזם לעשות‪.‬‬ ‫אוניברסיטת תל אביב הפקולטה לניהול‬ ‫בית הספר למוסמכים במנהל עסקים ע"ש ליאון רקאנטי‬ ‫מודלים סטטיסטים במנהל עסקים‬ ‫תרגיל בית מספר ‪ -6‬ניתוחי שונות וחי בריבוע‬ ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern