MBAB 823 PAC 2016

Info icon This preview shows pages 1–7. Sign up to view the full content.

MBAB 823 PAC BESTUURSREKENINGKUNDE Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

ii
Image of page 2
iii Studiegids saamgestel deur: Prof Anet Smit Kopiereg 2016-uitgawe. Hersieningsdatum 2016. Noordwes-Universiteit, Potchefstroomkampus. Hantering van drukwerk en verspreiding deur Departement Logistiek (Verspreidingsentrum). Gedruk deur Ivyline Technologies 018 293 0715/6 / Nashua Digidoc 018 299 2827 Geen gedeelte van hierdie boek mag in enige vorm of op enige manier sonder skriftelike toestemming van die publiseerders weergegee word nie.
Image of page 3

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.