MBAB 823 PAC 2016

Info icon This preview shows pages 1–7. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
MBAB 823 PAC BESTUURSREKENINGKUNDE Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
ii
Image of page 2
iii Studiegids saamgestel deur: Prof Anet Smit Kopiereg 2016-uitgawe. Hersieningsdatum 2016. Noordwes-Universiteit, Potchefstroomkampus. Hantering van drukwerk en verspreiding deur Departement Logistiek (Verspreidingsentrum). Gedruk deur Ivyline Technologies 018 293 0715/6 / Nashua Digidoc 018 299 2827 Geen gedeelte van hierdie boek mag in enige vorm of op enige manier sonder skriftelike toestemming van die publiseerders weergegee word nie.
Image of page 3

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon