{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Enas 194 Problem Set 7 Solutions

Enas 194 Problem Set 7 Solutions - )ENPTSWLLUA PROBLEM...

Info iconThis preview shows pages 1–15. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 2
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 4
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 6
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 8
Background image of page 9

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 10
Background image of page 11

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 12
Background image of page 13

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 14
Background image of page 15
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: )ENPTSWLLUA , PROBLEM ‘gETmr —W (DUN) LIN-"fivi—L710 LIV—*5 SLY—51°"7‘i ’SY+7° —L\€:O 1-:— _~1:__,1__§;L (SL,S-2,;(5-2;(SH)) 2'..ng ._. m I: [5 '[email protected] = :% EA‘LE: [m — (s ,. 3"“ (9‘95”) w __ \fo' 4— (CS-4) +| a.) 76 A \_"’>___ 4, -—L——L " W T 5”» S" “"3 i A r; C ___.—-—— 2. _. __ —-—- + l (s-3)(>-\) 3"?) + 3“ 5'0?" H A 739 + C- (3,3)(5r\31 -— g: + 51* ".15 +‘ GUV'Q. [00% \{ 1 Y: ‘17 4' 570 s '/7 (3,07. +L.‘ + (fuBffSfiHQ VGow-remjg numm‘f +0 M Rn (5") firm-i # (S_\\ ‘10 4- ‘10' “7/0 + A3+f$ cCs—D 4D Q +14 (901 + *4 sL-H K (5‘01 W V Law, «8.9.01, W50 It“ 44¢ Wad $440.4 :9“? m m 1' fig 0A Our II EfPMiG/X I CL‘P‘I'QV/ C'WBQ‘MNlLIleY'r'Z '5' hFeJ—WHOA 0“ +44! l .r | M Law m rowers 0% s, 2:“:me but 90km L‘ EGL’OJ‘QMS +0 3.0.} (4"‘Luld‘toi FWMLJ “Hut "\ waHficIewk: _ .L .. _._L _ .. —L z i A“ SPF-J | —— lo I C‘ 5 [ND ‘0' - -3 ._ a "Tl/wusf W9 : ‘fo ($\ + ”2" "211173 + ‘ (9-0L+Li (5“) +L\ k .1; S — |'° #flfl + J 325*?— SL-f I S ”H (5—014'L1 (5’1) ”“1 l " k n u 6’) 7‘” “'91“ + “7 ”C37 =7- 6*M‘0)=7(°>=w°>zo I LIN—“‘7‘ (Sg-Qsz+l\6'é)\{ "5 # 9H ‘1’ “-1 ‘ (5H)(s$-GSL Hts *0) 'M h 1&me cabin. 1‘9 S“ m” wk: 70V M 3,0 ‘I-o (P‘M % gqu M qmg‘nydr ‘F‘QWM .‘5 Mam—Hue W7 {5 1) 3346514 u 5 ac, : (5%) (3" —5‘s + (a): (s-O(9—z)(>-3)=© Eat->7 U 905" bizflolisa..-)‘ so, 4 __:__...... d w (s+t)(5ri)(s—z)(s-—0 Y‘QSJH' 0L pru‘ahbm 92'58 (E‘f—W UQCLML‘ [1%)ka Gsfié) w‘.l\ onut ugigvt: = 1 W83 2: fl “1me 7753 Q0) 61(3) = (waMs—“LXs-fi ALL ROOTS "D'I‘STINCT! PI 13 a "b ' _ --—- ---— + ._—— 53 V") " SH + 5-1 4* 5-7, 39-3 2 77 43 1 PM} “km A dm) (93(1) 5C: W?) \ __,_ 17(3) 613(1) 6H3) , Q'Q): L; Q(z)=—3 Q’(3)=8 0‘va 0(‘ wurse W4): N.) =1>m=1>m =l_ 5. New w?» aux )ujk' er-Q Akawfi M411 Mwevz K 4 - Wm ‘M “/3 V3 (5.] Z: + .___....- ._. + _____ 5 +1 3"! 3’2. 5‘3 19$er M Sold-Ken JV‘D HAL ODE W [0Q rimeg OH 030% ‘HA—L "TJyULC, L5!— ,L L; L Q \f(vt)——*L\Q*+:‘Le*"se 4"? @w , mm: L e'fiPh-Bdi— LLK’ x :ci”, if: "E 3 A} = 5% .1 [email protected])i->w<s>x->w A on ._ W55,“ TLW ff‘phkfi: j E '5'; «900 ”-555 = ‘1’”) WW ab ( fun {-3 g mam: jimmy é__"'(—3) O KR) c >0 Lb) a8“ Sam :7. Looks H02. PtLH’ (M I vol-VIA ”‘5“ VI: ‘. 12A W3 use: A Md; AUBJV «no.7 +1: HA2 San/UL requ‘ {3 02.5 pouowS‘. K4 Nana $;'mp\~7 rtnkwxfi. M uudahaki X6 (XF‘b/‘Qj cwfl W Invtrsq LT mi {00% (54%“ KL) F3ULS-MO) -— Sag; Wflkmffibfldlk (ave) °° float? _ :— 0 Q, S Qua—«C(36) oi} LOA— Kzai,i3%lM=%H¢hWW Ham) .._. 50 Q—«S‘fiwa ”5;? A: —.— 3‘: 51% e. $109053} ’5? 3- — Q *— 1. 3 -J§&_Qs\o+505e— M: S .59 O as l-e |-'€. S ”‘L sés+€54 ,. xrefiws} LT __) 51% - $7.0 -7o + = pk) Ffs‘! - 4 z: T” (X #0..) SL‘FI ; M EC {Y} 7 ) (x32? 105*“ 10 0, *7}! -9 5(5 . Exfcuxohka /Cvo$s- MLJT\\P\\1I% MIR '0de Rad-{WA , ASL 1» mace, + Azl 1) Hanna! , ism flws ,. *9; l _L —- S 1 Yb) - (l'Q { g 9 81+] 1‘ .1. ,fl 9 » .L _ .1 :1 S 51+i) —' C 5 31+! TLIL R‘%}' ero firm W Ln {nutrhlcl gM‘thNd-waudkj US‘Mva Talon (fa-7'4 ($1! Cu~¢9~ #63,» M [Mk +wo can be. invzrfiffl using HAL gm 'ifl’F'Df‘MJAkm Flu; flavor—am G-F€.\ : q \Jo.g;r¢ ‘0) 73”.)»; i 0 (aka; Q J Le&¢3 *7/75 ) O } Compu'k’i, 5%?‘CLQ3 exp\to:H\.1 M :n Fax/v“— (9k) FUD —; 50 {5&4}? + 5 {Sick/\— Zr Z ‘ -— 9:5 + {F L ask] __ I - 6-5 + 0:25—9:33 $ 3 I 2.. — 3 M \hs)“ l#€9+€*15_é35 3 (57' + O x . . _ J— 9W '08 . Q. Q13 IA Parjr (a) _ LOA- Qfsy- _ § (811.0 J \163 “-1 QB) —— 0. 62(5) + (Bats) - eang) :9 7W : 30v) whee) first—I) + mar) [bat—1) -— M306 8(9c—3). TLde-om: 7m; pm .— ((Mwswn) + [Limafr-wsfiafi] ” MgUr) If l: as Drag if ‘91 \Mi: (5'3) (6) Maj: W (Jr) um) /(SG_Q gm (:(9 -: 132(o‘mmg: (nfifmmg — %‘(_\)‘L 3:: $0 $07) —_; PCB) ___(__. _ 'Z’WH [0 -le [0 I Sl‘H “ 9(51'”) 2:0 (‘0 6 k :Mvévjahm n 9"“ 9+5“ /‘lveM~5 Lack—es (ah—S about M WsdH'; “’5 QAQDNIE (A) 120? I I (find— , be i— CWT Usl’f) “”01 43:31:» W 0 ) 13W .- """M'" NW3”; T \Ain’f TY wfi vsi - _ in _ Tr F’($3 ,2 S GE'Si-gmi-Ak : E f S : } (-495ij 0 gm 3 +I a "‘ Q + \ 9(5) l — 7. “9) W = ————- : —--‘ Has?“ ’3 4» { a) 52,” {31+ Dl( ) K_—--—W_../ New; 09mg {44; sewai \r\'w\“rl W15. («Gun 9, igsini‘} " i (H exam-3. 7—me ‘inuevsz Wsfiwflpg 1 7m : 56‘me = 1’“; i : mg} + 1-9;;me +14%?“ ifsmflfi + jfi‘zfiééflsxéj—mfifés ,— ,.-—-7 ‘_S:u.qk : % Sid — jam} + i MOB 9.4%-“) 7°35. - 3E Mutt) [Ur-WT) cosbmflj a...“ 7L9): i Yfiflk 'kcflfik “I” un(k)f"s1f\& + (*_TF)CD>A—3] I e Zuni-i ‘pr I I: (-Qk bulk) . Now OUr pO/c‘tAj RAJ—Ian. ES $\ij\/A~L1 éL‘xF'Fc/qdr : 'ZvH-i m» T 2: (—0“ (Amer) k=0 mm. Jars ._ - k e 1-5 Fm - g: (0 S 2M+| k FCS) i Z k —T*" S J" 1::- : _‘ e“ A) Ym 3144 367'“) use ( ) ”($7 HM, SM [033: w; ‘m M QOtr‘\\(’-‘/ [ax/clam} Zak-l 7/0?) t: g CHILL-l - cos (AL—lcrffl (Akflfit), firm” 5““) (Zia-H31", 0‘1“ Mka‘ (70 :l I 50 L»; +1418 loan/4- 0L HA2 MMOLLA we; {meme YC—i’) '1 E; (—|)k [I ._ L05 Lie-[$11)] (Tl/~18 13 HA». SoluHOA “ pm, hug/Q 5%: 3 Lets “\02‘10A& “PL—t Ewen 0% Had. [two‘— Pulse J V/ \(J~ wed. {It—1 (336’!— Pow+ a? {44 (3.43%) NOW \‘A‘ IS Se‘difififlf' “Mara Sahib/Li PWQAW 616w”. foji'faifififi, aka-2w wLfida w? Com J‘V‘] 1'73 Q‘fiflofim wk M Ytfiaaonse ‘ks So Ake‘g‘fiwzoci" #0! 0U yQ-«i- UCLkUEL 0(- C (Sudax “LAH [3 Ear (lug : i H)" (mm M 9}} [47:0 ZnH _ \ILH“) ; [L2 (—0“ an“) [I - 003(1‘ 4nd], NOW “A "PL-‘1- SGWVLL LMH— 0L Ulcng [fi'w (£3QVU'1)L)} “Zn/1H L:— chi—B :- E0— (_\) [\ -' CoS(i‘—lc.t\)] '2 s—' 005% ”(I __ C/os (Jr—C3) é/f" «U +l s (Ame/Q *l 3 +(‘ — (J05 (i‘zd) WLJ‘ (_ [7'2I1‘fk :- I _..‘ ‘bgmuso. ZM‘ ‘7 1 odd k U— case: — moo) lat-H L'- I -— 2 (’0 ws(;§‘-Lcd 1.4.10 1 — I?) (-\\k [wsUHr-«osikd + S'mUr) s‘muccfl 400mm m am An Wm yourselfl W M ‘HLv’mg :4 W35 gum wlu 2me Luwe ax‘ostH val/us 4—K (9v Purl «H M Ml 1‘4 W i WV? wk“ tOi: % 0x. 3/006) m‘ix "" "H’WuflL‘ “43+ WSSQV’I‘LZ Gavel vwkmeocv’S '— 9 (9 CE?— (1:11” Mn 9m(l'-'IT)=0 Ow-«A cosCLa-fish)‘: 2M4 7.11%! 1%!— 90 7"“: 1 * :— (LOlL (—0“ 005* 1"; (”D @053?" 1 2M" : - if casi— fl ~ wsigl “:‘(r17:v1f2f)9as& (pox “hm/31m Jr“ i7(‘2*’\*‘)fi> NE: TLJL «MPl-‘voh 0? 7609 bzwms new)! (am/3}; {30/ U€V7 lam/3,9. In ‘ © TL C: “Uri/144w» mada- 9:n((¢111)'10l lod— Mow cos (Liar) : MS (2,70: 1) SO '- 7211M: 31%: (-Ok c0900 “0:2st l+l (+331 1] I CMLLLlaJWLn_ — 7141:)”- 0 5 (PT/WowarQ 3C ) 7 flu 712mg 01 AM mum, 14¢ th‘JflUk MUUQMCY C’UOZI 1 go PEA/”A T: T‘L'Z’T For as. Page fideC/EAD 0L (L i "HA—IL ‘pD/LIAJ Rum/Han is 1&9:me 1,91% 0m Pad-Nip '10. . WW ZQ ‘: 'Z-q’ F (pr LTTT I w E out/P. ol/vKuiqj "HAQ 97§JT€M 0k+ M VESOACAVA'E' Mg UE'AU7 : ‘H— Uda§fifla8 6k ‘04" o?- emu/37 M 44.42. W}: R 0b; a-DLS [’Wafi - TO {09— mm PVZL‘FQG 2 we $995k up“ 1%:C) '5; : ’51,)“- , TL!- ‘QWF “PWRH W" fzo Dumb +0 HA0. V‘GSFOAQG \fwsi‘ hvm Tn HA2 gold-104B, FH' REV, \— cow? is cujr 6% H's wad/mm r swig-us? {Lin we "Pull“ H' back . Mwm , 4-st «WPE97M3 HAL QgéCjV ‘Tlmjs J-«flm o-f— muse/mini) Lem G-RSO Knish-{n m Mala all Whfiufim (hawk (32,,» (M31 1: “st shopping) Hr Jami Ln 1+3 Mdmg‘_ Wm So, ‘In. [an/{ea A” C: (1M+i)TT wt msanm-Ic' 9am. wt OLVKJQ in 57nc. w't‘k’tx ”A51 MAN/a} ght‘fl Mbuvaf 1- 90f C: (am)? we. 34)? M aspwge ed: [AL-{3;}— Shae. we dvvwe cw? 09' 57m: inA we; mull Ovaix but“; 90.? oScLUcul-"nans 0L Simflau amplihcflg h) {-w uuxcamul OAQS_ ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}