final-20161-TURK-101-6-21400862

final-20161-TURK-101-6-21400862 - SEMH ATAKAN ZGRLK Hayatta...

This preview shows page 1 - 2 out of 3 pages.

SEM İ H ATAKAN ÖZGÜRLÜK Hayatta sahip oldu ğ umuz en önemli ş ey nedir diye sorsanız, ku ş kusuz özgürlü ğ ümüz derdim. İ nsan, do ğ ası gere ğ i kafeslerde, kapalı kısıtlanmı ş yerlerde ya ş ayamaz. İ sterseniz kilolarca altın, elmas serin önlerine hiç kimseyi özgürlü ğ ünü vermeye ikna edemezsiniz. Kimse istedi ğ i an dı ş arıda temiz hava yüzüne çarparken yürümeyi, sabah güzel kokulu bir çayla kahvaltı yapmayı, sıkıldı ğ ı anda kaçabilece ğ i en yakın yere kaçıp kafa dinlemeyi terkedip bir kafesin içinde ya ş amak istemez. Ku ş ları kafese hapsetmeyi bu yüzden hiç do ğ ru bulmam mesela. Onlar da do ğ ası gere ğ i kanat çırpmalıdır göklerde, gün batımını izleyerek süzülmelidir gök mavisinde. Sırf evcil bir hayvanım olsun hevesiyle böylesin özgür, muhte ş em canlıları kafese sokmayı, onların kanatlarını, hayatlarını çalmayı anlamıyorum. Bırakın hevesleriniz ba ş ka ş eylere yönelsin, canlıların özgürlüklerini çalmaya de ğ il!
Image of page 1

Want to read all 3 pages?

Image of page 2

Want to read all 3 pages?

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 3 pages?

{[ snackBarMessage ]}

Get FREE access by uploading your study materials

Upload your study materials now and get free access to over 25 million documents.

Upload now for FREE access Or pay now for instant access
Christopher Reinemann
"Before using Course Hero my grade was at 78%. By the end of the semester my grade was at 90%. I could not have done it without all the class material I found."
— Christopher R., University of Rhode Island '15, Course Hero Intern

Ask a question for free

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern