Data-Structures-and-Algorithms

Data-Structures-and-Algorithms - Dng Thin T...

Info icon This preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
© Dương Thiên Tứ Lời nói đầu Giáo trình này được soạn thảo dùng để hỗ trợ giảng dạy cho môn Cấu trúc dữ liệu và giải thuật, tại Đại học FPT Thành phố Hồ Chí Minh . Vì vậy, giáo trình theo sát nội dung cuốn sách Data Structures and Algorithms in Java, Fourth Edition (Adam Drozdek) được dùng làm giáo trình chính thức tại trường . Tuy nhiên, để đảm bảo chất lượng giáo trình, tôi đã tham khảo nhiều sách khác về cấu trúc dữ liệu và giải thuật, cố gắng trình bày ngắn gọn và trong sáng các vấn đề thuộc môn học. Tôi xin tri ân đến các bà đã nuôi dạy tôi, các thầy cô đã tận tâm chỉ dạy tôi. Chỉ có cống hiến hết mình cho tri thức tôi mới thấy mình đền đáp được công ơn đó. Tôi đặc biệt gửi lời cảm ơn chân thành đến anh Nguyễn Minh Nam, anh Lê Mậu Long; tôi may mắn được làm việc chung và học tập từ các anh rất nhiều khi các anh giảng dạy môn Cấu trúc dữ liệu và giải thuật tại Đại Học Kỹ thuật Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi xin cảm ơn gia đình đã hy sinh rất nhiều để tôi có được khoảng thời gian cần thiết thực hiện được giáo trình này. Tôi cũng gửi lời cảm ơn đến các bạn sinh viên, đã đọc và giúp tôi hiệu chỉnh nhiều chi tiết trong giáo trình. Mặc dù đã dành rất nhiều thời gian và công sức , viết và vẽ hình minh họa, p hải hiệu chỉnh chi tiết và nhiều lần, nhưng giáo trình không thể nào tránh được những sai sót và hạn chế. Tôi thật sự mong nhận được các ý kiến góp ý từ bạn đọc để giáo trình có thể hoàn thiện hơn. Nội dung giáo trình sẽ được cập nhật định kỳ, mở rộng và viết chi tiết hơn ; tùy thuộc những phản hồi, những đề nghị, những ý k iến đóng góp từ bạn đọc. Các bạn đồng nghiệp nếu có sử dụng giáo trình này, xin gửi cho tôi ý kiến đóng góp phản hồi, giúp giáo trình được hoàn thiện thêm, phục vụ cho công tác giảng dạy chung. Phiên bản Cập nhật ngày: 10/07/2015 Thông tin liên lạc Mọi ý kiến và câu hỏi có liên quan xin vui lòng gửi về: Dương Thiên Tứ 91/29 Trần Tấn, P. Tân Sơn Nhì, Q. Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh Facebook: E-mail: [email protected]
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
© Dương Thiên Tứ 1 Phân tích giải thuật Cùng một vấn đề có thể giải quyết bằng các giải thuật với hiệu quả khác nhau. Các giải thuật không khác biệt nhiều khi xử lý với số lượng dữ liệu nhỏ, nhưng khác biệt sẽ tăng đáng kể với số lượng dữ liệu lớn . Ta cần kỹ thuật
Image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern