B2_QTM - Bi 2 Thu thp thng tin o lng th trng www.dinhtienminh.net T.S inh Tin Minh Mc tiu Gip sinh vin nm r cc loi thng tin m doanh nghip cn trong qu

B2_QTM - Bi 2 Thu thp thng tin o lng th trng...

This preview shows page 1 - 4 out of 9 pages.

1/10/2017 1 Bài 2 Thu thập thông tin & Đo lường thị trường T.S Đinh Tiên Minh Mục tiêu 2 Giúp sinh viên nắm rõ các loại thông tin mà doanh nghiệp cần trong quá trình hoạt động kinh doanh và cách thức làm sao để được các loại thông tin đó một cách chính xác và kịp thời nhất, từ đó các nhà quản trị đưa ra các quyết định Marketing. Nội dung 1 Hệ thống thông tin Marketing 2 Qui trình nghiên cứu thị trường 3
Image of page 1