Syllabus - Vrije Universiteit Faculteit Psychologie en...

Info icon This preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

Vrije Universiteit Faculteit Psychologie en Pedagogiek Statistiek 2 Syllabus 2014 - 2015 Vakcode: P_BSTATIS_2 1
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Docenten hoorcolleges Dr. Niels Smits Dr. Marleen H. M. de Moor Coördinator Werkgroepen Drs. Anja M. Ruhland Transitorium kamer 3C-23 020 - 598 2613 E-mail: [email protected] © FPP, Faculteit Psychologie en Pedagogiek, afdeling Methoden Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Onderwijsinstituut Psychologie en Pedagogiek. Vrije Universiteit Faculteit Psychologie en Pedagogiek Van der Boechorststraat 1 1081 BT Amsterdam 2
Image of page 2
Voorwoord Met de statistische technieken uit Statistiek 1 kun je vragen beantwoorden over: 1) hoe vaak iets voorkomt; bijvoorbeeld hoeveel jongeren vertonen delinquent gedrag? 2) over verschillen tussen groepen; bijvoorbeeld zijn jongens agressiever dan meisjes? En 3) de relatie tussen variabelen, bijvoorbeeld wat is de relatie tussen gedragsproblemen en opvoedingsstijl? Bij het beantwoorden van de eerste vraag schat je een parameter en bereken je een betrouwbaarheidsinterval. Bij de tweede bereken je het betrouwbaarheidsinterval van het verschil en doe je mogelijk een t-toets. En voor het beantwoorden van de laatste vraag gebruik je mogelijk regressieanalyse. Tijdens Statistiek 2 wordt de inhoud van Statistiek 1 kort herhaald en deze stof behoort ook tot de tentamenstof van Statistiek 2. Met de technieken die je tijdens Statistiek 2 leert kun je meer! Vaak zijn psychologische en pedagogische verschijnselen complexer, omdat er bijvoorbeeld meerdere oorzaken een rol spelen of omdat een oorzaak niet voor iedereen hetzelfde effect heeft. Met de kennis uit Statistiek 2 kun je bijvoorbeeld de vraag beantwoorden in hoeverre depressie veroorzaakt wordt door gebeurtenissen, denkpatronen en genetische kwetsbaarheid (Hier zijn vier variabelen in het spel (welke?). Of je kunt de vraag beantwoorden of een pedagogische interventie ter voorkoming van agressie een verschillend effect heeft op jongens en meisjes (Hier zijn drie variabelen in het spel (welke?). Tijdens Statistiek 2 leer je technieken voor het analyseren van verschijnselen waarbij één respons- (of afhankelijke) variabele en twee of meer predictoren (onafhankelijke variabelen) in het spel zijn. Terzijde, Statistiek 3 in het B3-jaar is een uitbreiding naar meerdere en complexere responsvariabelen. 3
Image of page 3

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

CURSUSINFORMATIE 1. Opzet cursus 2. Verwachtingen 3. Verplichte literatuur 4. Overzicht werk- en hoorcolleges 1. Opzet van de cursus en leerdoelen Als je aan het eind van de cursus in staat bent om goed na te denken over psychologische en pedagogische problemen waarin drie variabelen tegelijkertijd een rol spelen heb je een belangrijk doel bereikt en zonder overdrijven iets geleerd waar je je hele professionele leven als psycholoog of pedagoog gebruik van zult maken.
Image of page 4
Image of page 5
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Spring '17

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern