Tentamenoef - Proef/oefen tentamen 2011 vragen 2011_oefen...

Info icon This preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

2011_oefen.pdf Proef/oefen tentamen 2011, vragen Vrije Universiteit Amsterdam | Statistiek 2 Verspreiden niet toegestaan | Gedownload door: Siwa Sardjoemissier | E-mail adres: [email protected]
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Oefententamen Statistiek 2. Versie A 32 juni 2025 18:30-21:15 Dit tentamen bestaat uit 29 vierkeuzevragen. De antwoorden dien je op het bijgeleverde antwoordformulier in te vullen. Vul bij iedere vraag een antwoord in; een leeg antwoord wordt automatisch fout gerekend. Vergeet ook niet je versienummer in te vullen. Formulieren zonder versienummer worden niet nagekeken. Algemene regels voor het tentamen De duur van het tentamen is twee uur en drie kwartier. Mobiele telefoon uit en van tafel. Statistiekboeken en grafische rekenmachines mogen niet worden meegenomen. α = 0 . 05 tenzij anders vermeld. Opgave 1. In het onderstaande figuur wordt de verdeling van het steekproeven-gemiddelde onder twee hypothesen gegeven. De kritieke grens voor de resulterende toets is ook getekend. Onder nulhypothese X μ 0 Kritische waarde Onder alternatieve hypothese X μ A Wat kan er worden geconcludeerd aangaande de Type I fout en de power van de toets in kwestie? a. De kans op een Type I fout is 95%, de power is 20%. b. De kans op een Type I fout is 95%, de power is 80%. c. De kans op een Type I fout is 5%, de power is 20%. d. De kans op een Type I fout is 5%, de power is 80%. ***** Opgave 2. Na een significante F -toets vergelijkt een onderzoeker de gemiddelden van drie groe- pen paarsgewijs met elkaar middels betrouwbaarheidsintervallen. Er kan een gewoon interval of een Bonferroni interval worden gebruikt. Welke van de volgende vier uitspraken is in deze context juist? a. Het Bonferroni interval is conservatiever: het is breder dan het gewone interval. 1 Verspreiden niet toegestaan | Gedownload door: Siwa Sardjoemissier | E-mail adres: [email protected]
Image of page 2
2 Versie A b. Het Bonferroni interval is minder conservatief: het is breder dan het gewone interval. c. Het Bonferroni interval is conservatiever: het is smaller dan het gewone interval. d. Het Bonferroni interval is minder conservatief: het is smaller dan het gewone interval. ***** Opgave 3. Een onderzoekster neemt een depressievragenlijst af bij 35 vrouwen en 13 mannen. De mannen scoren gemiddeld 15 (SD=10), en de vrouwen 16 (SD=20); ook is bekend dat de residuele kwadratensom (‘Within-groups SS’) gelijk is aan 14800. Wat valt er te zeggen over de effect grootte van het verschil tussen mannen en vrouwen? a. d = 0 . 067; dit effect ligt in het interval klein tot middelmatig. b. d = 0 . 067; dit effect ligt in het interval middelmatig tot groot. c. d = 0 . 056; dit effect ligt in het interval klein tot middelmatig. d. d = 0 . 056; dit effect ligt in het interval middelmatig tot groot. ***** De volgende tabel met scores op een criterium ( Y ) en een voorspeller ( X ) heeft betrekking op de volgende twee opgaven.
Image of page 3

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Spring '17

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern