ArticolSI-word (1) - Adeverirea lui Mark Weiser tefu Teodor...

Info icon This preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

Adeverirea lui Mark Weiser Ștefu Teodor Facultatea de Automatică și Calculatoare, UPB   [email protected] Abstract — În această lucrare voi încerca să evidențiez valoarea orientării pe care a adus-o Mark Weiser în articolul ,,The Com- puter for the 21 st Century” din anul 1991 în dezvoltarea tehnolo- giei pe ramura calculatoarelor și a sistemelor embedded. Rezul- tatele pe care Mark Weiser le prezicea au fost atinse, chiar din contră, cu mult depășite în ultimii 10 ani. Cu toate acestea, viz- iunea sa a ghidat multe companii precum Apple, Microsoft, Intel, Kingston, Texas Instruments, NXP și multe altele. Keywords — sisteme embedded; evoluție; tehnologie; preziceri; smartphone; I. I NTRODUCTION Trăim într-o lume în care considerăm că tehnologia face parte din viața noastră. Aproape orice familie are un calculator personal acasă, laptopurile și PC-urile având procesoare cu frecvențe de până la 4 GHz. Telefoanele cu touchscreen sunt capabile de file sharing și real time video sharing, fiind con- siderate gadget-uri indispensabile unui om. Toate acestea cul- minând către un preț accesibil oricărei clase sociale. În dome- niul rețelisticii putem vorbi de viteze de transfer de 1TB/s pe cablu și 1GB/s pe wireless, rezultate ce erau foarte puțin cred- ibile acum 20 de ani. Totuși Mark Weiser, un vizionar al anilor 90’, a prevăzut în lucrarea ,,The Computer for the 21 st Cen- tury” publicată în anul 1991, faptul că în secolul nostru tehnologia va fi capabilă de aceste lucruri extraordinare, oferind totodată, din punctul meu de vedere, și o direcție pen- tru companii mari precum Apple, Intel, Texas Instruments, NXP și multe altele. II. OPINIONS În lucrarea sa Mark Weiser evidențiază atât dezvoltarea hardware, cât și cea software. La capitolul hardware se re- marcă mai multe subiecte dezbătute, precum: o posibilă trans- misie de date între mai multe calculatoare fără fir, gandget-uri care să ateste identitatea cuiva (badge-uri), sau unități de memorie auxiliare și portabile. La capitolul software putem menționa apariția așa numitului “micro-kernel” ce oferă mod- ularitate și portabilitate. A. Rețele de calculatoare și telefonie Rețelistica este unul din domeniile tehnologiei care a cunoscut una dintre cele mai mari evoluții. Pe lângă viteza de transfer care a atins cote foarte mari, putem vorbi și despre re- dundanță și fiabilitate la nivel de sistem. În zilele noastre con-
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Fall '12
 • IoanPopescu
 • Physics

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern