58119-13238-IEEE paper format (1) (1)

58119-13238-IEEE paper format (1) (1) - Review on The...

Info icon This preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Review on The Computer for the 21 st Century Oprea Flavia Facultatea de Automatică și Calculatoare, UPB   [email protected] Abstract — Această lucrare își propune expunerea atât subiectivă, cât și obiectivă, a unei paralele și a unor opinii privind viziunea de viitor a lui Mark Weiser. Chief technology officer la Xerox PARC, Mark și-a expus predicțiile într-un articol numit The Computer for the 21 st Century publicat în anul 1991. Articolul scris de acesta prezintă detaliat modul în care tehnologia va avansa și cum va arăta un computer în secolul 21. Keywords — tehnologie; evoluție; omniprezent; computer; predicții I. I NTRODUCTION Evoluția tehnologiei a fost dintotdeauna un subiect controversat, în care oricine conectat minimal la tehnologie a încercat cumva să prevadă cum vor arăta invențiile viitorului și cum va fi viața noastră interconectată peste 10, 20 sau chiar 30 de ani. Mark Weiser a fost și va fi considerat pentru totdeauna un vizionar și un povestitor extraordinar oricând a fost implicată tehnologia în ceea ce relata. Faptul că predicțiile acestuia în ceea ce privește viitorul secolului 21 aduc o asemănare izbitoare cu ceea ce există astăzi, nu este nimic surprinzător pentru fostul CTO al unei companii de rangul Xerox PARC. Xerox PARC este una din companiile ce a avut un rol crucial în evoluția tehnologiei de-a lungul timpului, marcând subdomenii ale IT-ului precum rețelistica, hardware, ș.a.m.d. Astfel, putem concluziona că nu este nimic uimitor în viziunea de viitor a unui om ce a fost conectat permanent la evoluția constantă a tehnologiei. În cele ce urmează, voi analiza amănunțit viziunile acestuia, încercând să expun o opinie cât mai argumentată și subiectivă în același timp. II. S TATE OF THE ART Cel mai recent articol ce merită menționat privind viziunea de ansamblu al articolului scris de Mark Weiser datează din 2009 și este ,,Moving on from Weiser’s vision of calm computing: engaging ubicomp experiences” [1]. Acest articol numește lucrarea ,,The Computer for the 21 st Century” una dintre cele mai importante ale lui Mark Weiser, definind viziunea acestuia una extraordinară și plină de imaginație, în special datorită abilității lui de a relata, de a capta atenția și a creației unei mini-povești a vieții unei mame singure. III. PAGE LAYOUT A. Trei componente principale ale articolului Am observat în cadrul articolului compus de Mark Weiser trei componente majore ce au jucat și vor juca un rol important, din punctul lui de vedere, în evoluția tehnologică și în viziunea unui computer de rangul secolului 20: computers, networks și software systems.
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern