sim-çeşitli modelleme konuları - 30.04.2010 Advanced...

Info icon This preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
30.04.2010 1 END3032 SİSTEM SİMÜLASYONU Çeşitli Modelleme Konuları ve Teknikleri Advanced Transfer Panel ile Konveyör Modelleme Model 9.1: Hücre 1 ve 2’de işlenmemiş parçaların konduğu alanın kısıtlı olması: Sorunlar: İşlenmemiş parçanın konacağı alan dolu olduğu için parça konveyörden alınamaz. İşlenmiş parça konveyöre konamadığı için makine boşaltılamaz (kilitlenme, “ deadlock ”). Başka hücrelere doğru ilerleyen parçaların akışı da kesintiye uğrar. Çözüm: Hücrenin bekleme alanında yer varsa parça indirilir, yer yoksa parça konveyörün üzerinde kalarak aynı yere tekrar ulaşmaya çalışır. Advanced Transfer Panel ile Konveyör Modelleme Hücre 1 ve 2, Enter modülü yerine Station modülü ile tanımlanmıştır. Enter modülü ile de çalışılabilir. Decide modülü, Cell 1 Process. Queue’deki parça sayısının 0 olup olmadığını inceler. Kuyrukta parça varsa, ilgili parça konveyörde kalarak aynı istasyona tekrar gönderilir. Advanced Transfer Panel ile Konveyör Modelleme Hücre 1’deki kuyruk dolu değilse, parça konveyörden indirilecek ve kullanılan konveyör hücreler serbest bırakılacaktır. Parçanın işlenmesinin ardından bir sonraki işleme birimine ulaşmak üzere tekrar konveyöre erişilmeye çalışılacaktır. Eğer konveyör doluysa, parça Access Conveyor at Cell 1. Queue’de bekleyecektir. Advanced Transfer Panel ile Konveyör Modelleme Hücre 2’de yalnızca Enter modülü Station ile değiştirilmiş, Leave modülü aynen tutulmuştur.
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern