üpk-neh algoritması - 13.05.2010 Temel izelgeleme...

Info icon This preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
13.05.2010 1 END4072 ÜRETİM PLANLAMA VE KONTROL II ÇİZELGELEME Temel Çizelgeleme Problemleri İş (atölye) çizelgeleme Personel çizelgeleme Tesis çizelgeleme Araç çizelgeleme Tedarikçi çizelgeleme Proje çizelgeleme Dinamik – statik çizelgeleme Çizelgeleme Nedir? Çizelgeleme: Belli bazı amaçları en iyileyecek şekilde kısıtlı kaynakları zaman içinde belli görevlere atamaya çalışan bir karar verme süreci Kaynaklar: iş atölyesindeki makinalar havaalanlarındaki iniş - kalkış pistleri inşaat işçileri bilgisayarın mikroişlemcileri Görevler, Amaçlar Görevler: imalat operasyonları uçak iniş ve kalkışları duvar örme, beton dökme bilgisayar programının adımları Amaçlar: en son işin tamamlanma süresini kısaltmak geciken işlerin sayısını küçültmek Çizelgelemenin İşletme Bilgi Akış Sistemindeki Yeri Atölye Çizelgeleme Amaçları Teslim zamanlarını (due date, termin) yakalamak Süreç içi envanteri (WIP) azaltmak Ortalama akış süresini azaltmak Yüksek makine/işçi doluluk oranına erişmek (makine/işçi atıl zamanını azaltmak) İşin tamamlanma durumu hakkında kesin bilgi elde etmek Hazırlık sürelerini azaltmak Üretim ve işçilik maliyetlerini en azlamak
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon