CTU555 - TEMPOH PERTAMA(1786-1941 Pada zaman penjajahan setiap sekolah ditubuhkan mengikut kaum dan mempunyai kurikulum yang berbeza beza serta lokasi

CTU555 - TEMPOH PERTAMA(1786-1941 Pada zaman penjajahan...

This preview shows page 1 - 2 out of 3 pages.

TEMPOH PERTAMA (1786-1941) Pada zaman penjajahan, setiap sekolah ditubuhkan mengikut kaum dan mempunyai kurikulum yang berbeza beza serta lokasi sekolah juga terpisah mengikut kaum masing masing. Sekolah-sekolah berkembang selaras dengan perkembangan ekonomi di Tanah Melayu pada ketika itu. Perkembangan Sekolah Vernakular Melayu (1786-1941) Pada zaman ini, kerajaan british telah mula mengambil perhatian terhadap pendidikan di negeri-negeri selat. Gabenor negeri selat mencadangkan penubuhan seekolah-sekolah Vernakular Melayu di negeri-negeri Selat dengan bantuan kerajaan british. Dua buah sekolah Vernakular Melayu di Singapura telah dibuka dengan bantuan kewangan daripada DYMM temenggung Johor, seterusnya British telah menubuhkan beberapa buah sekolah Melayu di Pulau Pinang dan Melaka. Antara contoh mata pelajaran yang biasa diaplikasikan di sekolah Vernakular ialah Bacaan, Mengarang, Ejaan, Menulis, Ilmu hisab, Latihan Jasmani dan Ilmu Alam. Perkembangan Sekolah Vernakular Cina Pada tahun 1900, dua orang menteri dan pendidik daripada cina telah mendirikan sekolah Vernakular Cina dan menggabungkan pengajaran Confucious dengan pengajaran sains Barat. Kurikulum yang diperkenalkan adalah berorientasikan kepada negara China. Sesetengah sekolah dijadikan pusat untuk menyebarkan sentimen anti British. Pentadbiran Inggeris kemudiannya telah mengawal segala aktiviti sekolah dan kurikulumnya dan menjadi bertambah baik.
Image of page 1
Image of page 2

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture