{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Efnask_GVS_110908 - Frumulfe!lisfr!i Efnaskipti frumna og...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Frumulífe ! lisfræ ! i Efnaskipti frumna og efnaorka Human Physiology 4. útg. Höf. D Silverthorn Kafli 4 Gu # rún V Skúladóttir Háorkusameindin ATP Lífsameindir • gl $ kógen % rígl $ serí ! ( " G) • prótín For ! asykurinn (sterkja) Prótín (amínós # rur -niturgjafi) 60% ver # ur a # varmaorku 40% fer í myndun ATP Orka Orka ! i Megin tilgangur efnaskipta (metabolism) er a ! framlei ! a efnaorku á formi ATP Efnaskipti samanstanda af ensímhvöttum efnahvörfum Gl ! kól ! sa (sundrunarferill glúkósa/kolvetna/sykru) og sítróns ! ruhringurinn (TCA e ! a KREBS hringurinn) ásamt öndunarke " junni gegna $ ví megin hlutverki a ! framlei ! a ATP ATP er mikilvægt háorkusamband Var ! andi: flutning jóna yfir himnu (dæmi: Na/K-ATPasa dælan) ! vasamdrátt myndun sameinda fyrir vöxt og vi ! hald frumu myndun orkufor ! a 1) háorkufosfattengi (fosfókreatín) 2) - gl # kógen (bls. 28, mynd 2-7) - fituefni " G (bls. 29, mynd 2-8)
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Í vö ! vafrumum er háorkusambandi ! fosfókreatín (e ! a kreatínfosfat ) Ensím (l í fhvati) Sérhæft prótín, sem lækkar virkjunarorku % annig a # efnahvarf gengur hra # ar fyrir sig. Ením helst óbreytt fyrir og eftir efnahvarf. hvarfastö ! ensíms Ensím (lífhvati) - Virkjunarorka - Kjörhitastig - Kjörs $ rustig Útvermi ! efnahvarf & egar myndefnin (C og D) eru me # lægri frjálsorku en hvarfefnin (A og B) losnar orka virkjunarorka ATP + H 2 O ADP + P i + H + + orka Ni ! urbrot; oxun; bruni (catabolism) ATP ATP ATP Innvermi ! efnahvarf & egar myndefnin (G og H) eru me # hærri frjálsorku en hvarfefnin (E og F) % arf orku svo efnahvarf gangi fyrir sig N $ myndunarhvörf % urfa á orku a # halda, t.d. vi # myndun gl $ kógens N # myndun (anabolism) ATP ATP ATP
Background image of page 2
“kjörhitastig”: hra ! i efnahvarfs mestur kjör-pH: hra ! i efnahvarfs mestur S # rustig (pH) hefur áhrif á virkni ensíms Hitastig hefur áhrif á virkni ensíms Ensím úr spend # rum e ! lissviptast vi ! 45-55°C Kóensím •Kóensím er lítil lífræn sameind •Kóensím er ekki prótín •Flest kóensím eru núkleótí # : Niturbasi (sbr. adenín) - ríbósi (einsykra) - fósfat (P) ATP (adenósín % rífósfat).
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}