Efnask_GVS_110908 - Frumulfe ! lisfra ! i EfnAskipti frumnA...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Frumulfe ! lisfra ! i EfnAskipti frumnA og efnAorkA Human Physiology 4. tg. Hf. D Silverthorn Kafi 4 Gu # rn V Skladttir Horkusameindin ATP Lfsameindir gl $ kgen % rgl $ ser ! ( " G) prtn For ! asykurinn (sterkja) Prtn (amns # rur -niturgjafi) 60% ver # ur a # varmaorku 40% fer myndun TP Orka Orka Fa ! i Megin tilgangur efnaskipta (metabolism) er a ! framlei ! a efnaorku formi ATP Efnaskipti samanstanda af ensmhvttum efnahvrfum Gl ! kl ! sa (sundrunarferill glksa/kolvetna/sykru) og strns ! ruhringurinn (TCA e ! a KREBS hringurinn) samt ndunarke " junni gegna $ v megin hlutverki a ! framlei ! a ATP ATP er mikilvgt horkusamband Var ! andi: flutning jna yfir himnu (dmi: Na/K-ATPasa dlan) v ! vasamdrtt myndun sameinda fyrir vxt og vi ! hald frumu myndun orkufor ! a 1) horkufosfattengi (fosfkreatn) 2) - gl # kgen (bls. 28, mynd 2-7) - fituefni " G (bls. 29, mynd 2-8) v ! vafrumum er horkusambandi ! fosfkreatn (e ! a kreatnfosfat ) Ensm (l fhvati) Srhaft prtn, sem lakkAr virkjunArorku % Annig A # efnAhvArf gengur hrA # Ar fyrir sig. Enm helst breytt fyrir og eftir efnAhvArf. hvarfast ! ensms Ensm (lfhvati)- VirkjunArorkA- KjrhitAstig- Kjrs $ rustig tvermi ! efnahvarf & egAr myndefnin (C og D) eru me # lagri frjlsorku en hvArfefnin ( og B) losnAr orkA virkjunArorkA ATP + H 2 O DP + P i + H + + orkA Ni ! urbrot; oxun; bruni (catabolism) ATP ATP ATP Innvermi ! efnahvarf & egAr myndefnin (G og H) eru me # harri frjlsorku en hvArfefnin (E og F) % Arf orku svo efnAhvArf gAngi fyrir sig N $ myndunArhvrf % urfA orku A # hAldA, t.d. vi # myndun gl $ kgens N # myndun (anabolism) ATP ATP ATP kjrhitastig: hra ! i efnahvarfs mestur kjr-pH: hra ! i efnahvarfs mestur S # rustig (pH) hefur hrif virkni ensms Hitastig hefur hrif virkni ensms Ensm r spend # rum e ! lissviptast vi ! 45-55C Kensm Kensm er ltil lfran sAmeind Kensm er ekki prtn Flest kensm eru nklet # : NiturbAsi (sbr. Adenn) - rbsi (einsykrA) - fsfAt (P) ATP (Adensn % rfsfAt)....
View Full Document

Page1 / 10

Efnask_GVS_110908 - Frumulfe ! lisfra ! i EfnAskipti frumnA...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online