WSJT_User_600_Finnish - WSJT6 Ohjekirja Maaliskuu 19, 2007...

WSJT_User_600_Finnish
Download Document
Showing page : 1 of 32
This preview has blurred sections. Sign up to view the full version! View Full Document
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: WSJT6 Ohjekirja Maaliskuu 19, 2007 Copyright ©2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 by Joe Taylor, K1JT ALKUSANAT............................................................................................................ 3 TOIMINTAMODET .........................................................ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. LAITEVAATIMUKSET .....................................................ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. ASENNUS JA ASETUKSET .................................................................................... 3 ALOITUS .....................................................................ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. SIGNAALITASON SÄÄTÖ ............................................................................................... 5 TOIMINTA LÄHETTIMEN KANNALTA ............................................................................... 5 OPASTUS VAIHE VAIHEELTA ............................................................................... 6 WSJT :N KÄYTTÖ ................................................................................................... 9 FSK441 JA JT6M .................................................................................................... 11 JT65........................................................................................................................ 12 CW.......................................................................................................................... 16 CONSOLI IKKUNA................................................................................................. 16 ASTRONOMISET TIEDOT ..................................................................................... 17 KUTSUTIETOKANTA .................................. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. FONTIT ................................................................................................................... 18 MENUT JA THE SETUP | OPTIONS IKKUNAT ................................................... 19 AAKKOSELLINEN LISTA TOIMINNOISTA........................................................... 26 PÄÄIKKUNAN VALIKKOLAATIKOT..................................................................... 28 LISÄÄ LUETTAVAA .................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. KIITOKSET................................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. LIITE A: WSJT PROTOKOLLAN SPESIFIKAATIO/ERITTELY ............................ 29 LIITE B: ASTRONOMISET LASKELMAT.............................................................. 31 LIITE C: LÄHDEKOODI ......................................................................................... 32 2 ALKUSANAT WSJT on uusinta digitaalitekniikkaa käyttävä tietokoneohjelma radioamatööreille VHF/UHF –käyttöön. Se hyödyntää meteorivanojen sekunnin osien heijastumia sekä yli 10dB heikompia signaalia joita tarvitaan perinteisessä sähkötyksessä. Toimintamodet • • • • FSK441, suunniteltu high speed meteor scatter - työskentelyyn JT6M, optimoitu meteori- ja ionosfääri skatteriyhteyksiin 6 metrille JT65 kuuyhteyksiin Earth-Moon-Earth (EME) ja heikkoihin troposkatteriyhteyksiin CW kuuyhteyksiin käyttäen ajastettua tietokonelähetystä Laitevaatimukset • • • • • • • • SSB transceiver ja antenni yhdelle tai useammalle VHF/UHF-bandille Tietokone jossa Microsoft Windows, Linux tai FreeBSD käyttöjärjestelmä 800 MHz tai nopeampi prosessori ja keskusmuistia 128 MB Monitori jossa vähintään 800 x 600 tarkkuus (tai parempi) Käyttöjärjestelmän tukema äänikortti Sarjaporttia käyttävä ohjausyksikkö tietokoneen ja radion välille PTT ohjaukseen. Linux ja FreeBSD voivat käyttää myös rinnakkaisporttia. Radion ja äänikortin välille kaapelointi Menetelmä tietokoneen kellon synkronoimiseen UTC-aikaan Asennus ja määrittelyt Aloitus 1. Windows: imuroi WSJT595.EXE (tai mahdollinen uudempi versio) täältä: http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/ , Linux, avoin lähdekoodi:, http://developer.berlios.de/projects/wsjt/, tai Euroopan vastaavalta palvelimelta: http://www.vhfdx.de. Käynnistä pudotettu tiedosto asennusta varten haluamaasi hakemistoon. 2. Oletushakemisto on C:\Program Files\WSJT6. 3. Linux and FreeBSD: Imuroi asennusta ja ohjelmien kääntämistä varten tiedostot täältä: http://developer.berlios.de/projects/wsjt/. Eri Linux-versioille saattaa olla valmiit asennuspaketit; ellei ole niin silloin joudutaan ohjelma kääntämään. Ohjeet ja opastusta löytyy ylläolevasta lähteestä. 4. Kytke tietokoneen ja radion välille asianmukaiset kaapelit. Apua kytkentöihin löytyy useista muista eri äänikorttia käyttävistä modeista kuten PSK31. 5. Käynnistä WSJT tuplaklikkaamalla työpöydän ikonia. Linux/FreeBSD, kirjoita python –O wsjt.py komentorivillä. Näytölle pitäisi ilmestyä kolme ikkunaa. Tärkein on pääikkuna nimeltään “WSJT6 by K1JT”. 3 Pääikkuna, FSK441 Mode Options -ikkuna 4 1. Setup menu –valikosta (katso kuvat sivulla 4) valitse Options ja syötä kutsu ja ruutulokaattorisi. Kohtaan PTT Port, laita sarjaportin numero jota käytetään T/R ohjaukseen (esim vain numero 1 jos portti on COM1. Laita 0 jos käytetään VOX –ohjausta (Ei suositeltavaa jos käytetään isompaa tehoa). Linux/FreeBSD kirjoita suoraan laitteen nimi, esim /dev/ttyS0. 2. Sulje Options –ikkuna, funktionäppäimellä F7 muuta modeksi FSK441A ja valitse File menu –valikosta Open. WSJT:n asennushakemistosta löytyy kansio RxWav\Samples ja avaa sieltä tiedosto W8WN. Nyt pääikkuna pitäisi olla kuten sivulla 4. Klikkaa hiiren oikealla näppäimellä pingiä ja sen ympäriltä 18 sekunnin kohdalta ja seuraa ruudulle tulevaa tekstiä. Jos klikkaa aivan alussa olevaa staattista häiriöpiikkiä tai muualta, seurauksena on kirjainsotkua eikä oikeata tekstiä. Erase –napista saa teksti- ja signaali-ikkunat tyhjäksi mutta wav-tiedosto on vielä muistissa. Decode -napilla voi purkaa uudestaan koko tiedoston. 3. Huomaa kaksi numeroa pääikkunan vasemmassa alanurkassa. Kun WSJT on ollut käynnissä muutaman minuutin, pitäisi luvut vakiintua arvoon 1.0000. Jos molemmat luvut ovat arvojen 0.9995 ja 1.0005 välillä, on äänikortin sisään- ja ulosmenojen näytteenottotaajuus lähellä nimellisarvoa 11025 Hz. Jos jompi kumpi arvo on tuota aluetta suurempi, syötä luku Options – ikkunan kohtaan Rate in (ensimmäinen numero) or Rate out (toinen numero, WSJT pyrkii korjaamaan äänikortin näytteenottotaajuuden mahdollista virhettä. 4. Tietokoneen kello pitää olla vähintään yhden sekunnin tarkkuudella oikeassa ajassa ja myöskin pysyä siinä. Internetistä löytyy ohjelmia kellonajan asetteluun ja on myös mahdollista käyttää esim GPS-järjestelmää. Signaalitason säätö 1. Jos tietokoneessa on useita äänikortteja, syötä haluttu laitenumero kohtiin Audio In ja Audio Out. Console -ikkunasta (katso kuva sivulla 17) näkyvät vaihtoehdot. 2. Kytke radio päälle ja etsi häiriötön taajuus niin että äänikortille tulee vain taustakohinaa. 3. Käynnistä audiovastaanotto Monitor -nappulasta. 4. Valitse SpecJT-ikkunasta Options | Rx volume control jolloin esiin tulee äänikortin tason säätimet. 5. Säädä signaalitaso audiomikserin liukusäätimestä ja/tai rigin äänen voimakkuuden säätimestä niin että taso on “0 dB” SpecJT-ikkunan oikeassa alanurkassa. Signaalitaso näkyy myös WSJT-ikkunan alarivillä. 6. Paina F7 -painiketta - FSK441A mode päälle 7. Valitse Options | Tx volume control – esiin tulee äänikortin ulosmenon säädin, 8. Klikkaa hiirellä Tx1 –nappia jotta tarkistetaan toimiiko T/R –kytkentä ja että lähteekö audiosignaali tietokoneelta radiolle. 9. Säädä audiomixerin liukusäätimestä lähettimelle sopiva signaalitaso. Toiminta Lähettimen Kannalta WSJT generoi lähetysvaiheessa aina yksitaajuista hetkellistä siniaaltoa. Lukuunottamatta aseman tunnistetta, erillistä avainnushetkeä ei ole, signaalin amplitudi on aina vakio ja äänisignaali vaihtuu toiseen ilman katkoa. Tämä 5 tarkoittaa sitä että WSJT ei vaadi vahvistimelta suurta lineaarisuutta. C-luokan vahvistinta voi käyttää ilman että syntyy ei-toivottuja sivunauhoja tai splatteria. 30 sekunnin tai pidempi lähetysjakso kuormittaa lähetintä enemmän kuin ssb tai CWlähetys. Jos lähetin kuumenee liikaa, on joko pienennettävä tehoa tai lisättävä jäähdytystä lisätuulettimilla. WSJT on nyt aseteltu toimintakuntoon. WSJT on monimutkainen ohjelma lukuisine erityispiirteineen, kuten erityisesti vastaanotetun signaalin avaamiseen liittyvät toiminnot. Alkuvaiheessa on suositeltavaa seuraavan kappaleen opetusjakson läpikäyntiä. Opastus Vaihe Vaiheelta Yksi tärkeimpiä WSJT:n tehokkaan käytön edellytyksiä on dekooderin toiminnan oppiminen. Seuraavaa opetusvaihetta varten löytyy kokoelma wav-äänitiedostoja täältä: http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/WSJT6_Samples.EXE (Windows) tai http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/WSJT6_Samples.tgz (Linux). (Pyynnöstä toimitan tiedostot CD:llä - OH6ZZatsral.fi) Nämä tiedostot sisältävät FSK441 -modella meteoriskatterisignaaleja, JT6Mmodella ionosfääriskatteri – ja JT65 –modella EME -signaaleja. Paketin koko on n 22 MB. Ellei käytössä ole nopeaa laajakaistayhteyttä, saa opastustiedostot myös CD:llä. Ohjeet täältä: http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/Download.htm. Jos on jo asennettu ja käytetty WSJT6 –versiota, poista WSJT.INI tai nimeä se väliaikaisesti joksikin muuksi jotta aloitat opetusjakson oletusasetuksilla. 2. Asenna ääninäytteet RxWav –alihakemistoon WSJT6:sen alle. Käynnistä WSJT6_Samples.EXE ( Windows) tai pura WSJT6_Samples.tgz (Linux tai FreeBSD). 3. Käynnistä Windowsissa tuplaklikkaamalla työpöydän WSJT6 –ikonia. Linuxissa python -O wsjt.py. Sijoita WSJT6 –pääikkuna sopivasti näytölle. Kaksi muuta ikkunaa saa jäädä tässä vaiheessa sivuun. 4. Oletusasetuksilla WSJT :n käynnistysmode on FSK441 (keltainen teksti-ikkuna vasemmalla alhaalla tilarivillä). Valitse Menuvalikosta File | Open ja avaa alihakemistosta WSJT6:sen alta polusta RxWav\Samples\FSK441. Tuplaklikkaa folderin ensimmäinen tiedosto K5CZD_050723_134100.WAV. Tiedosto avautuu ja pääikkunassa näkyy spektrogrammi ja teksti-ikkunaan dekooderi purkaa seuraavan tekstin: 134100 27.4 220 6 26 -21 O1JT 26 K5CZD 2626 K1JT 27 K5CZ #6 Dekoodatun tekstin mukaan, tiedosto sisältää ‘pingin’ aikaan t = 27.4 s, kesto 220 ms, (S+N)/N = 6 dB. K5CZD lähettää K1JT :lle signaaliraportin “26”. FSK441 ja JT6M –modeilla saattaa tulla joskus epämääräistä tekstiä rivin alkuun ja loppuun jossa signaali on heikko. Tässä Oppaassa myöhemmin viestirivin rakenne ja tarkempi info. 5. Paina F6 näppäintä (tai valitse File | Open next in directory) jolloin hakemiston seuraava äänitiedosto aukeaa. Tässä tiedostossa K8EB kutsuu asemaa KB4BWW, seuraavassa KC0HLN kutsuu CQ :ta ja sitten workkii K1JT, KM5ES workkii K1JT, 6 KM5PO kutsuu K1JT “tailender,”-nä ja lopuksi N9EGT kutsuu CQ:ta. Kaikissa näissä tiedostoissa, kokeile hiiren vasenta ja oikeaa näppäintä klikkaamalla avata tietty kohta. Koeta myös klikata pingin ulkopuolelta puhdasta kohinaa; tulokseksi pitäisi tulla sotkutekstiä. Koska hyvänsä voi Erase tai Decode –napeilla tyhjentää ikkuna ja dekoodata viimeisin tiedosto uudestaan. 6. Avaa tiedosto KC0HLN uudestaan. Siitä avautuu teksti: 001400 6.5 400 15 27 -21 2 CQ KC0HLN EN32 CQ KC0HLN E/31 GQ#GBYLE Tupla-klikkaa kutsua KC0HLN teksti-ikkunassa ja seuraa mitä tapahtuu TX viestikentissä. Ohjelma on nyt valmis jotta K1JT voi vastata tähän CQ-kutsuun. 7. Paina Shift-F7 valitaksesi JT6M moden (Linuxissa, käytä Mode valikkoa). Valitse File | Open, alihakemistosta RxWav\Samples\JT6M WSJT6 -asennuspolussa, ja tuplaklikkaa tiedostoa AA9MY. Pitäisi tulla teksti jossa AA9MY lopettaa yhteyttä lähettämällä “73 DE AA9MY”: 142300 15.1 1.2 -2 -15 9MY 73 DE AA9MF2 AA9MY:n signaali on heikompi kuin muut FSK441 esimerkit. Kuuntele Windows Sound Recorder:lla näitä esimerkkitiedostoja jotta saat tuntumaa miltä ne kuulostavat. 8. Paina F6 – avaa ja lue perättäisiä tiedostoja JT6M –hakemistossa. AC5TM pitäisi näkyä työskentelemässä K1SIX :n kanssa, AF4O pitämässä yhteyttä K1JT :n ja WA5UFH K0AWU :n kanssa. Useassa tiedostossa signaalit eivät ole korvin kuultavia tai tuskin erottaa mutta voidaan silti dekoodata auki. Toisesta AF4O tiedostosta ei tule oletuksena luettavaa tekstiä mutta kokeile oikealla napilla t=16.6s kohdalta (Hiiren kohdistimen aika näkyy teksti-ikkunan vasemmassa alanurkassa vihreässä ruudussa). Vihreän signaalikäyrän tasaisella osalta löytyy vielä muitakin aukeavia kohtia. Esimerkiksi AF4O ensimmäinen tiedosto; kokeile klikata hiiren vasemmalla napilla kohdista t=7.4s tai t=9.8s tai AF4O toinen tiedosto kohdasta t=11.6s 9. Paina F8 vaihtaaksesi modeksi JT65A ja poista Freeze -asetus. Seuraavassa katsotaan molempia ikkunoita: SpecJT ja pääikkunaa WSJT6. (Valitse View | SpecJT jos olet aikaisemmin poistanut tai pienentänyt sen). Jos SpecJT ja WSJT6 menevät ruudulla päällekkäin, voidaan SpecJT –ikkunan korkeutta pienentää niin että vain ylempi puolisko näkyy. Valitse nopeudeksi speed 4 SpecJT –ikkunan oikeasta yläreunasta ja aseta seuraavat asetukset SpecJT Options menusta: Mark T/R boundaries, Flatten spectra, Mark JT65 tones only if Freeze is checked, ja JT65 DF axis. Valitse File | Open pääikkunasta, siirry JT65A hakemistoon ja tuplaklikkaa tiedostoa F9HS. The SpecJT –ikkunaan ilmestyy sotkuinen spektri jossa on 100 Hz välien harmonisia piikkejä (=birdie) ja muita häiriösignaaleja. Siitä huolimatta, näkyy pääikkunassa punaisella käyrällä voimakas JT65 sync tone, ja dekooderi näyttää: 074800 1 -23 2.7 363 5 * K1JT F9HS JN23 1 10 10. Tuplaklikkaa kutsua F9HS teksti-ikkunassa. Nyt pitäisi F9HS päivittyä To Radio kohtaan; lokaattori päivittyy jos se löytyy tietokannasta; Tx tekstit muodostuvat yhteyden pitoa F9HS:n varten ja Tx -kohdistinpiste siirtyy kohtaan 2, niin että 7 signaaliraportti lähtee. Käytännössä, tämä kaikki tapahtuu muutamassa sekunnissa vastaanottojakson lopussa ennen kuin lähetysjakso alkaa. 11. Paina F6 ja avaa seuraava Wav-tiedosto. Näkyy pienempi punainen piikki ja näkyy G3FPQ kutsuvan W7GJ: 131900 1 -25 1.5 42 3 * W7GJ G3FPQ IO91 1 0 12. Paina Shift-F8 valitaksesi JT65B moden (Linuxissa käytä Mode menua). Sitten File | Open, siirry JT65B hakemistoon ja avaa tiedosto DL7UAE . Vesiputousikkunassa näkyy voimakas birdie-piikki DF = 783 Hz ja useita heikompia signaaleja. Kohdissa DF = 223 ja DF = 244 Hz pilkulliset signaalit näyttävät mielenkiintoisimmilta. WSJT valitsee signaalin kohdassa DF = 223 Hz kaikkein lupaavimpana ja dekoodaus näyttää että DL7UAE vastaa K1JT:n CQ -kutsuun. 002400 6 -23 2.5 223 23 * K1JT DL7UAE JO62 1 10 Punaisessa käyrässä on myös toinen piikki joka näyttää lähes yhtä hyvältä kuin DL7UAE :n signaali (katso kuva sivulla 14). Kokeile jos voit selvittää kutsuuko joko toinenkin. (Vastaus ja kuinka se löytyy, on annettu kohdassa 19.) 13. Kun olet valmis jatkamaan, poista rasti kohdista Freeze ja AFC (ja vielä mahdollisesti Erase ja Clr Avg) ja paina F6 avataksesi seuraavan tiedoston. Vihreällä käyrällä näkyy ilkeä SSB QRM alkavan t = 5.3 s kohdalla. (Tiedoston voi myös aina myös kuunnella). Jotakin rytmistä laajakaistaista kohinaa myös kuuluu joka näkyy vihreältä käyrältä. Onneksi vesiputous näyttää olevan JT65 spektrin osalta kirkkaalta ja WSJT:llä ei ole vaikeuksia dekoodata signaalia kohdassa DF = – 46 Hz. EA5SE lähettää K1JT:lle OOO raporttia. 000400 2 -25 2.9 -46 3 # K1JT EA5SE IM98 OOO 1 10 Tuplaklikkaa vesiputouksessa sync tonea vasemmassa reunassa tai punaista piikkiä pääikkunassa grafiikka-ruudussa. Kumpikin asettaa automaattisesti DF:n valitulle taajuudelle, Freeze päälle ja Tol = 50 Hz, sekä käynnistää dekooderin. Punaiselta käyrältä näkyy että sync tonen hakualue on kaventunut ± 50 Hz valitulla taajuudella Freeze DF. Huomaa värilliset merkit taajuusasteikolla SpecJT –ikkunan yläosassa. Vasemmalla pystysuora vihreä viiva näyttää valitun Freeze DF ja vaakasuora aluetta josta sync tonea etsitään. Muut vihreät pystyviivat osoittavat JT65 data signaalien ylärajan ja punaiset pystyviivat taajuuksia joilta etsitään shorthand signaaleja (R26, R27, RRR ja 73) 14. Paina F6 ja avaa seuraava tiedosto. EA5SE lähettää K1JT:lle RRR. Vesiputousikkunassa näkyvät RRR signaalin vaihtuvat taajuudet jotka ovat täsmälleen sync-tone merkin ja toisen punaisen merkin kohdissa. Paina F6 vielä kerran - tämän QSOn viimeinen osa jossa EA5SE lähettää 73 :ia K1JT:lle. 15. Poista Freeze ja paina F6. Vesiputouksessa näkyy todennäköinen sync tone kohdassa DF = –22 Hz jossa signaalin voimakkuus vaihtelee ja dekooderi näyttää että EI4DQ lähettää K1JT:lle OOO signaaliraporttia. Tuplaklikkaa sync tonea jommassa kummassa ikkunassa lukiten taajuuden ja paina F6 –seuraava tiedosto aukeaa. Ilmeisesti EI4DQ on vastaanottanut OOO raportin K1JT:ltä ja lähettää nyt RO. 8 16. Poista Freeze , laita rasti kohtaan AFC ja avaa seuraava tiedosto F6:lla. Vastaanottokaistalla löytyy kaksi häiriösignaalia – birdietä mutta WSJT löytää kelvollisen sync tonen kohdassa DF = 223 Hz, koodaten ruudulle IK1UWL lähettävän OOO raporttia K1JT:lle. Poista AFC –rasti ja paina Decode; rivin lopussa on kaksi numeroa ja ensimmäinen vaihtuu ykkösestä nollaksi, mikä tarkoittaa että ilman AFC toimintoa, Deep Search -dekooderi tarvitaan jotta tiedosto saadaan avatuksi. Tuplaklikkaa IK1UWL:n sync tone ja avaa F6:lla seuraava . IK1UWL on kopittanut K1JT:lta RO, niinpä hän lähettää RRR. Tämä shorthand tx on tuskin nähtävissä vesiputouksessa mutta koodautuu silti oikein. K1JT voi nyt lähettää 73 vahvistukseksi että QSO on ok. 17. Poista rastit Freeze ja AFC ja avaa F6:lla seuraava jossa RU1AA kutsuu CQ. RU1AA:lla on voimakas signaali; merkit ovat helposti korvin kuultavissa. Seuraavissa esimerkeissä K1JT workkii hänet nopeasti kahdesta birdiestä huolimatta jotka siirtyvät pitkin kaistaa. Huomaa että avatuissa shorthand – teksteissä on aina “?” ellei ole Freeze päällä ja toleranssi Tol asetettu 100 Hz tai vähemmän — nämä pitäisi olla aina päällä jotta saadaan paras tulos. RU1AA päättää kuson lähettämällä tekstin “TNX JOE -14 73” ,tarkoittaa että tämän signaalin paras arvo oli -14 dB. Koska tämä viesti ei sisällä kahta kutsua (tai CQ tai QRZ sekä kutsua), tulkitaan tämä pelkäksi tekstiviestiksi jotka eivät voi sisältää enempää kuin 13 merkkiä joten “3” jää pois. 18. Poista Freeze rasti ja avaa seuraava F6:lla – toinen vahva venäläinen asema: RW1AY/1 vastaa K1JT:n lähettämään CQ-kutsuun. Tuplaklikkaa sync tonea (jompi kumpi ikkuna) sen lukitsemiseksi ja paina F6 – seuraavissa kolmessa tiedostossa näkyy “RO”, “73”, ja“-19TNXQSO 73” . 19. Onnistuitko löytämään toisen aseman joka vastasi CQ-kutsuun DL7UAE – tiedostossa. Jos sait, onneksi olkoon. Jos et, niin poista Freeze ja mene File | Open ja avaa ensimmäinen tiedosto uudestaan. Klikkaa hiiren vasemmalla pienempää punaista piikkiä, valitse Freeze päälle ja vähennä Tol arvoon 10 Hz. (Hiiren vasemmalla näppäimellä isommaksi, oikealla pienemmäksi). Paina Decode ja nyt pitäisi näkyä SP6GWB kutsuvan K1JT erinomaisella signaalilla. DL7UAE ja SP6GWB signaaleilla on vain 22 Hz ero, joten useimmat heidän tone –merkeistään menevät päällekkäin JT65B:n 355 Hz kaistalla mutta dekooderi koodaa silti oikein voimallisen virheenkorjausalgoritmin avulla. 20. Vielä kun DL7UAE tiedosto on muistissa, Freeze päällä, Tol = 10 Hz, ja DF asetettu pienemmän punaisen piikin päälle, paina F2 jolloin aukeaa Setup | Options ikkuna. Laita oma kutsu (tai jokin muu) K1JT:n tilalle My Call kohtaan. Sulje ikkuna (ei erikseen tallennusta) ja yritä avata SP6GWB:n signaalia uudelleen. Hyvin todennäköisesti ei onnistunut enää koska tiedoston avaaminen perustui Deep Search -dekooderiin, josta tarkempi opastus myöhemmin. Tähän päättyy opastus WSJT:n käyttö Vakiintuneen käytännön mukaan (toisaalta IARUn proseduurien mukaan) jotta QSO olisi hyväksyttävä, kelvollinen täytyy sen täyttää tietyt ehdot: kutsujen ja raporttien tai muiden sovittujen tietojen vaihto ja vahvistaminen. WSJT on suunniteltu niin että se mahdollistaa yhteyden pitämisen vaikeissakin olosuhteissa ja kun noudatetaan 9 sovittua standardiproseduuria, prosessi helpottuu. Suositus yhteyden muodostamiseksi: 1. Jos on vastaanotettu vasta-asemalta vähemmän kuin molemmat kutsut, lähetä molemmat kutsut. 2. Jos on vastaanotettu molemmat kutsut, lähetä molemmat kutsut sekä signaaliraportti. 3. Jos on vastaanotettu molemmat kutsut sekä signaaliraportti, lähetä R sekä raportit. 4. Jos on vastaanotettu R sekä raportti, lähetä RRR. 5. Jos on vastaanotettu RRR, siis selvä vahvistus lähettämästäsi informaatiosta - QSO on virallisesti pidetty ja ok. Mutta vahvistuksesi vakiintuneen käytännön mukaisesti lähetetään vielä 73 (ja ehkä jotakin muuta). Eri puolilla maailmaa saattaa olla käytössä hiukan erilaisia proceduureja. Painamalla F5 tulee esiin ikkuna jossa on yhteydenpitosuositus. Yhteyden valmistelemiseksi, syötä vasta-aseman kutsu To radio -ruutuun, klikkaa Lookup sekä GenStdMsgs jolloin kutsu päivittyy Tx-kenttiin. Jos Lookup ei löydä kutsua CALL3.TXT tietokannasta (WSJT:n asennushakemistossa), sen voi itse lisätä kunhan syöttää ensin aseman lokaattorin painamalla Add. Ohjelma kysyy tässä vaiheessa onko syötettävä kutsu aktiivinen emellä. Sitten pitää päättää kumpi lähettää ensimmäisellä periodilla ja sen mukaan joka rasti tai rasti pois kohdasta Tx First. Valitaan lähetettävä teksti klikkaamalla tekstin oikealla puolella olevaa ympyrää. Automaattinen lähetys- ja vastaanotto käynnistyy Auto –napista. Lähetyksen aikana voi myös vaihtaa lähetettävää tekstiä klikkaamalla halutun tekstin vieressä olevaa ympyrää. SpecJT –ikkunassa näkyy vastaanotetun signaalin spektri reaaliaikaisesti. Spektrogrammi rullaa vaakasuoraan FSK441 ja JT6M ja pystysuoraan JT65:ssa. Rullausnopeus voidaan valita SpecJT –ikkunan oikeasta yläkulmasta – JT65 nopeudet 1-5 ja FSK441/JT6M nopeudet H1 ja H2. Jokaisen vastaanotetun jakson lopuksi näyttää WSJT pääikkunassa vastaanotetusta signaalista tiettyjä arvoja. Seuraavalla sivulla on JT6M esimerkki ja JT65 malli sivuilla 4 ja 14. Vihreä käyräviiva kuvaa signaalin voimakkuutta ajan suhteen ja toiset käyrät modesta riippuen synkronointituloksia tai spektritietoja. Dekoodattu teksti tulee teksti-ikkunaan yläkentän alapuolelle ja samalla myös tekstitiedostoon ALL.TXT. DF-arvo, vastaanotetun signaalin arvioitu taajuuspoikkeama näkyy jokaisella tekstirivillä. Tarkkuus on noin ±25 Hz FSK441, ±10 Hz JT6M ja ±3 Hz JT65:lla. Näiden toleranssien rajoissa (jotka riippuvat oskillaattorin stabiilisuudesta sekä etenemisestä) näkyy aina koodatusta signaalista sarakkeessa DF –luku. Tuplaklikkaamalla dekoodattua kutsua, siirtyy se To radio kohtaan. Vastaava lokaattori haetaan tietokannasta ja kutsu päivittyy Tx1, Tx2 ja Tx3 kohtiin. Jos avattu tekstirivi sisältää ‘CQ’, tulee Tx1 valituksi, muuten Tx2. Rasti kohdassa Tx First määrittää millä periodilla lähetään ja ylhäältä menuvalikosta voi merkata päälle Setup “Double-click on callsign sets TxFirst”. 10 JT6M Mode FSK441 ja JT6M FSK441 ja JT6M modet toimivat 30s lähetys- ja vastaanottojaksoissa. Vastaanottojakson päätyttyä ohjelma etsii lyhyitä heijastumia joita meteorien vanat aiheuttavat. Korva erottaa nämä ’pingit’ kohinasta ja ne näkyvät piikkeinä vihreällä käyrällä sekä kirkkaampina väreinä spektri-ikkunassa. Yhdestä pingistä saattaa tulla yksi tai useampia tekstiriviä ruudulle. Dekooderi käynnistyy klikkaamalla halutusta kohdasta tiettyä piikkiä. SpecJT-ikkunassa voi myös avata reaaliajassa ping; sitä voi klikata heti kun se näkyy ruudulla. WSJT yrittää kompensoida vasta-aseman ja vastaanottimen välistä taajuuseroa. Oletuksena etsittävä alue on ±400 Hz FSK441:lla ja JT6M modeilla. Kaistaa voi pienentää asettamalla Tol ( = toleranssi) pienemmäksi. Dekooderin parametreja voi muuttaa koska tahansa hiiren oikealla ja vasemmalla napeilla. S :llä asetetaan minimi dB-arvo vastaanotetulle signaalille. Clip asetetaan parametri laajakaistaiselle häiriöpulsseille. Aseta Clip isommaksi kuin yksi jos staattiset purkaukset aiheuttavat ruudulle roskatekstiä. Defaults –nappi palauttaa kaikki parametrit oletusarvoihin. Jos FSK441 ja JT6M modeilla DF menee yli ±100 Hz alueen, kannattaa kompensoida vastaanottoa RIT:llä. Tämän voi tehdä joko transeiverin RITnappulalla tai käyttämällä splittiä. Esim jos DF on -300, käännä RITtiä saman verran alaspäin. Tai split päällä käyttämällä kahta VFOa, Tx oikealle taajuudelle ja Rx -300. JT6M modella voi tehdä saman asian ruksaamalla Freeze ja näppäimistön oikea/vasen nuolilla liikuttamalla Freeze DF joka näkyy alareunassa vihreällä tilarivillä. Yleinen periaate on että lähetystaajuutta ei muuteta yhteyden aikana, koska vasta-asema saattaa muuttaa vastaanottoa juuri samaan aikaan. JT6M :ssä vihreä käyräviiva kuvaa signaalin voimakkuutta ja sen lisäksi keltainen viiva näyttää synkronointisignaalin voimakkuutta (kuva sivulla 11). JT6M yrittää koodata auki sekä yksittäisiä pingejä että koko lähetteeseen perustuvaa keskimääräistä dataa tai sen osia. Tämä data merkataan tähdellä avatun tekstirivin loppuun oikeaan reunaan. Hiiren vasemman näppäimen klikkauksella ohjelma avaa n 4 sekunnin datan kun taas oikealla näppäimellä n 10s osion. Kuten FSK441 :ssä, kokeilemalla löytyy paras tulos. JT6M:lla voi työskennellä monta dB heikompia 11 signaaleja kuin FSK441:llä. Joskus vaikka mitä ei kuulu eikä näy käyräviivalla, saattaa silti klikkaamalla suoraa viivaa tulla esiin kutsuja tai muuta infoa. Sekä FSK441 että JT6M generoidaan standardilähetystekstit Setup | Options ikkunassa olevien mallipohjien perusteella (kts sivu 4). Oletuspohjat kattavat sekä Pohjois-Amerikan että Euroopan tarpeet ja tämän lisäksi niitä voi itsekin muuttaa. Omat muutokset tallentuvat ohjelmasta poistuttaessa ja palautuvat käynnistettäessä WSJT seuraavan kerran. Normaalit FSK441 ja JT6M lähetystekstit voivat sisältää maksimissaan 28 merkkiä. Tuetut merkit ovat: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z . , / # ? $ sekä välilyönti. FSK441 :ssa on myös mahdollista käyttää ns shorthand -muodossa olevia viestejä. Näitä ovat R26, R27, RRR ja 73, ja FSK441 lähettää näitä käyttäen 882, 1323, 1764 tai 2205 Hz signaaleja. Mutta tämä ns single tone ei ole Euroopassa käytössä, joten valitse ylhäältä menuvalikkoriviltä Decode | No shorthands aktiiviseksi. Tyypillinen lyhyt QSO FSK441 tai JT6M modella voisi olla seuraava: 1. 2. 3. 4. 5. 6. CQ K1JT K1JT W8WN W8WN K1JT 27 27 K1JT W8WN R26 R26 RRRRRR JT 73 W8WN Valitse seuraava vaihe vasta kun olet saanut vastaanottanut vastapuolelta vastaavan informaation. JT65 JT65 sisältää kolme modea: JT65A, B, ja C. Ne ovat muuten identtisiä paitsi lähetyksessä äänisignaalien väli on erilainen; Katso Liite A, sivu 29. Tällä hetkellä vallitseva käytäntö on että JT65A käytetään 50 MHz:lla, JT65B 144 MHz ja 432 MHz ja JT65C 1296 MHz:lla. B ja C :lla herkkyys on hiukan pienempi kuin Amodella mutta sietävät paremmin taajuuden siirtymistä ja äkillistä häipymistä. JT65 käyttää 60s lähetys/vastaanottojaksoa. Vastaanotettu signaali analysoidaan vain täydellisen jakson päätteeksi. Kuten seuraavasta kuvasta näkyy, on grafiikkaikkunassa punaisen, vihreä ja sininen käyräviiva. Ohjelma yrittää synkronoida vastaanotetun signaalin taajuuden ja ajan suhteen (taajuus=punainen ja aika=sininen) ; kumpaakin tarvitaan dekoodauksen eri vaiheissa. Sync parametrilla asetetaan synkronoinnin minimikynnysarvo (oletus on 1). Toimivassa synkronoinnissa on terävä punainen piikki ja sinisessä laaja, leveämpi huippu. Huippujen paikkojen eroa vastaa DT ja DF arvojen ero. EME signaalissa viive on noin 2.5s ja siinä voi olla huomattavaa Doppler-siirtymää. Nämä vaikuttavat merkittävästi DT ja DF –arvoihin aika ja taajuusvirheiden lisäksi. 12 JT65 :n taajuustoleranssi on ±600 Hz. Ellei punainen piikki ole lähellä oikeaa tai vasenta reunaa (kuva sivulla 14), RITin käyttö on valinnaista. Sen sijaan 432 MHz ja sen yläpuolella jossa doppler -siirtymä voi olla useita kHz tai enemmän, voi RITin tai split VFO n käyttö olla tarpeellista, jotta saadaan signaali näkymään. Kun ohjelma on synkronoinut JT65 signaalin, kannattaa heti klikata punaista piikkiä tai sync tonea SpecJT –vesiputousikkunassa, painaa Freeze ja vähentää Tol arvoon 100 Hz tai vähemmän. Täten seuraavilla periodeilla WSJT seuraa vain ±Tol alueen verran valitulla Freeze DF taajuudella. JT65 modella, tuplaklikkaus SpecJT vesiputousikkunassa tai punaista käyrää pääikkunassa, asettaa Freeze DF valitulle taajuudelle, laittaa Freeze päälle, asettaa Tol 50 Hz ja käynnistää dekooderin. Tällä toiminnolla voi vastaanotetun signaalin nopeasti dekoodata useasta DF kohdasta. Vihreät pystymerkit näyttävät valitun Freeze DF ja JT65 koodauksen alueen sekä punaiset pystymerkit sektorin mistä löytyvät shorthand tonet. Vaakasuora vihreä viiva kuvaa Freeze DF keskikohtaa sekä Tol –arvon hakualuetta. JT65 dekooderin toimintatapa on monimutkainen. Täydellinen toiminnan kuvaus löytyy täältä: http://pulsar.princeton.edu/~joe/K1JT/JT65.pdf. Jos Reed Solomon dekoodaus ei onnistu, tapahtuu syvällisempi sovitettua suodatusta käyttävä haku. Dekooderi muodostaa mahdollisten kutsujen yhdistelmän jossa yhdistetään CQ, jokainen kutsutietokannan kutsu sekä oma kutsu. Jokainen mahdollinen yhdistelmä koodataan juuri samalla tavalla kuin se tehdään lähetettäessä, mukaanlukien kaikki virheenkorjaukset (=forward error-control (FEC) symbolit). Saatua tulosta verrataan sitten vastaanotettuun tekstiin. Jopa yhden merkin poikkeama estää dekoodauksen ruudulle. Jos haluaa, kukin voi itse määritellä kutsujen hakutietokannan. WSJT:n ohjelman mukana tuleva oletuskutsukanta on nimeltään CALL3.TXT, ja se sisältää n 4800 asemaa jotka tiedetään olevan aktiivisia VHF/UHF bandeilla. Suositeltavaa on pitää lista ajan tasalla ja uusin päivitys löytyy täältä: http://www.dl8ebw.de/DATABASE/database.html 13 JT65 mode Aikasynchronointi DT = 2.5 s Sync tone löydetty DF = 223 Hz Graphics Window Dekoodattu teksti-ikkuna Average Texsti DT ja DF arvojen lisäksi, dekoodattu teksti sisältää seuraavat tiedot; synkronoinnin suhteellinen voimakkuus, signaali-kohinasuhteen S/N keskimääräinen arvo dB (2500Hz kaistalla), ja W -arvo sync signaalin leveys Hz. W :n perässä oleva symboli kuvaa että on saavutettu riittävä synkronointitaso: * merkki normaalitekstillä, ja # tekstit joissa on OOO signaali raportti. Jokaisen rivin lopussa on kaksi numeroa. Ensimmäinen merkki kuvaa josko Reed Solomon dekoodaus on onnistunut (1) tai epäonnistunut (0). Toinen numero kuvaa Deep Searchdekoodauksen suhteellista luotettavuuden tasoa asteikolla 0 .. 10 . Shorthand lähetteillä (= RO, RRR ja 73) näitä numeroita ei tule. Jos JT65 lähete synkronoituu oikein, sen spektri-informaatio lisätään puskuriin. Seuraavat lähetteet varastoituvat tähän puskuriin mikä mahdollistaa keskimääräisen dekoodauksen ilman että yksittäistä viestiä ei saisi auki. Näiden dekoodausten tulos näkyy kentässä Average Text. 14 JT65 Deep Search dekoodauksessa on “harmaa alue” jossa avatun tekstin luotettavuus on vain kohtuullisella tasolla. Näissä tapauksissa tulee rivin loppuun “?” ja käyttäjän on itse ratkaistava onko tulos luotettava vai ei. Matemaattisesta rakenteesta johtuen, virheellisesti puretut tekstit poikkeavat oikeista vain muutaman merkin osalta ja todennäköisesti sisältävät kokonaan virheellisen kutsun ja lokaattorin. Kun kokemusta karttuu grafiikan ja kelvollisen dekoodauksen numeroiden (Sync, dB, DT, DF, W,vihr, sin. ja pun käyrät) sekä birdie- ja muiden häiriöiden tunnistuksessa, opit tunnistamaan ja toisaalta hylkäämään mahdolliset virheelliset tekstit. Jos osoittautuu että odottamaton (ja ehkä eksoottinen) asema kutsuu, on parempi odottaa seuraavaa jaksoa koska satunnainen virhe harvoin toistuu uudestaan. JT65 dekoodauksen säätämiseen on useita vaihtoehtoja tarpeiden mukaan. Decode | JT65 | Only EME calls – huomioidaan vain ne asemat joiden kohdalla tietokannassa on merkitty “EME” aktiiviseksi. Valitse “No Shorthands if Tx 1” jos halutaan suodattaa shorthand –tekstit lähetettäessä Tx 1 sanomaa. Decode | JT65 valinta tarjoaa neljä vaihtoehtoa Deep Search –dekoodauksen käytössä. Ensimmäinen No Deep Search ei käytössä ollenkaan. Normal Deep Search dekoodaus päällä mutta suodattaa kaikki alle 3 luotettavuusasteikolla ja Aggressive Deep Search sallii kaikki ykköseen asti. Viimeinen vaihtoehto “Include Average in Aggressive Deep Search” dekoodaus yhdistää haun sekä viimeiseksi vastaanotetulle sanomalle että puskurissa olevalle keskimääräiselle datalle. Valitsemalla Sked päälle skedin (=sovitun yhteyden) aikana suodatetaan muut kuin oman ja vasta-aseman väliseen yhteyteen kuuluvat tulokset pois. JT65 viestit voivat olla kolmea tyyppiä: 1. Kahdesta neljään aakkos-numeerista kenttää, joissa on tietyt tekstit 2. Jokin muu valinnainen teksti, max 13 merkkiä 3. Erityinen shorthand -viesti RO, RRR ja 73 Kohdan 1 neljä kenttää sisältävät yleensä kaksi kutsua, valinnaisena lokaattori ja signaaliraportti OOO. Ensimmäinen kutsu voidaan korvata CQ tai QRZ lyhenteillä. Lokaattori voidaan korvata seuraavilla: /maaprefiksi, /suffiksi, signaaliraportti muotoa “–NN” tai “R–NN”tai sanoman osat “RO”, “RRR” tai “73”. Miinusmerkki numeroraportissa on pakollinen ja kaksinumeroinen luku pitää olla välillä 01 ja 30. Jos on epäselvää kuka lähettää raporttia tai kenelle se on tarkoitettu, näitä viestejä pitäisi käyttää kutsujen kanssa kun lähetetään signaaliraporttia. Maa-prefiksit löytyvät ylhäältä menurivistä Help (sivu 25). 15 Tyypillinen JT65 QSO : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 3. 4. 5. CQ K1JT FN20 K1JT VK7MO QE37 VK7MO K1JT FN20 OOO RO RRR 73 Pile-up tilanteessa, tekstit 3, 4, ja 5 voidaan lähettää vaihtoehtoisesti: VK7MO K1JT –24 K1JT VK7MO R–26 VK7MO K1JT RRR Muutamia JT65 -esimerkkejä: CQ ZA/PA2CHR CQ RW1AY/1 ZA/PA2CHR K1JT K1JT ZA/PA2CHR OOO QRZ K1JT FN20 JT65 shorthand –lähetteet ovat tehokkaita ne voidaan ilmaista ja dekoodata jopa 5 dB heikompana kuin normaalitekstit. (Usein ne ovat jopa korvin kuultavia tai ne voidaan havaita vesiputous SpecJT –ikkunassa). Jos lähetysteksti alkaa RO, RRR, tai 73, ne lähetetään shorthand -muodossa. Jos lähetettävä sanomateksti on kohdan 1 vaatimusten mukainen niin tietyt kutsut CQ, QRZ, prefix, lokaattori, ja/tai raportti lähetään. Jonkin muun tekstin kanssa, 13 merkkiä koodataan lähetettäväksi. Lähetettävä teksti näkyy aina ruudun oikeassa alanurkassa kulloinkin eri värisessä ruudussa; standarditeksti on keltainen, shorthand sininen ja punaisella muu teksti. CW WSJT CW –modella on mahdollista pitää EME-yhteyksiä ajoitetuilla 1min, 2 tai 2.5 min jaksoilla. Ohjelma lähettää EME sanomat nopeudella 15 WPM 800 Hz audiolla ja huolehtii T/R ajoituksesta. Vastaanotto on operaattorin hoidettava itse. Haluttu lähetysjakson pituus valitaan ruudusta pääikkunan keskeltä alarivistä hiiren oikealla/vasemmalla näppäimellä. Yleensä 50 MHz:llä käytetään 1 minuutin, 144 MHz 1 tai 2 min ja 432 MHz + 2.5 min jaksoja. Konsoli-ikkuna Konsoli-ikkunasta näkyvät asetukset ja mahdolliset ohjelman virhekoodit. Esimerkki on seuraavalla sivulla. Mikäli tietokoneessa on useampi kuin yksi äänikortti, voi ruudun numeroarvojen perusteella valita WSJT:ssä oikea kortti. Syötä vastaavat numerot pääikkunassa Setup/Options kohtiin Audio In ja Audio Out. 16 Konsoli-ikkuna Astronominen Data JT65 -modella on turkoosipohjainen ikkuna josta löytyy tiedot kuun sijainnista, vastaanottimen virittämiseen ja arvioimaan EME-yhteyden olosuhteita. Yläriviltä View | Astronomical data avautuu viereinen ikkuna. Löytyy kuun ja auringon azimuutti ja elevaatio (Az ja El). RA (right ascension) ja DEC (declination) arvoja varten voidaan syöttää lisäkoodit Setup | Options ruudusta muodossa hh:mm:ss ja dd.dd. Ruudusta löytyvät sekä omat että vastaaseman Kuun Az ja El arvot. Doppler siirtymä (Hz) ja siirtymän aika-arvo, df/dt, Hz/min, näkyy kaksisuuntaisessa yhteydessä vasta-asemalle ja vastaasemalta sekä oman aseman kuukaiun testauksessa. Kuun RA ja DEC näkyvät ruudussa. Kaikki arvot ovat asteina paitsi RA tunteina ja minuutteina. Tsky on avaruuden lämpötila kuun suuntaan toimintataajuudella Freq; MNR (max nonreciprocity) EME polulla dB, johtuen spatiaalisesta polarisaatiosta; Dpol on spatiaalinen polarisaation kiertymä asteina; Dgrd on arvioitu kokonaissignaalin vaimenema dB:nä, verrattuna optimitilanteeseen kun kuu on perigeessä ja kylmässä kohdassa; ja SD on kuun semi-diameter kaariminuutteina. 17 Kutsutietokanta Ohjelman käytön helpottamiseksi, WSJT käyttää omaa yksinkertaista kutsutietokantaa nimeltään CALL3.TXT. Se tulee ohjelman mukana mutta käyttäjä voi itse päivittää kantaa ja mahdollisesti tehdä itsekin muutoksia tarpeiden mukaan. Viimeisin versio löytyy täältä: http://www.dl8ebw.de/DATABASE/database.html. Fonts WSJT:ssä voi säätää tiettyjä fontteja ja värejä. Tekstitiedostossa wsjtrc.win (Windows) tai wsjtrc ( Linux ja FreeBSD) on seuraavat oletusasetukset: *font: *Label*font: *Text*font: *background: *Text*background: *Entry*background: *foreground: *Listbox*foreground: Arial 8 Arial 8 "Courier New" 9 gray85 white white black RoyalBlue Käyttäjä voi itse editoida tiedostoa esim Notepadilla. Jos esimerkiksi halutaan suurentaa näytön fontteja, muutetaan kolmen ensimmäisen rivien numerot 9, 9, ja 10. On hyvä kuitenkin aluksi tallentaa alkuperäinen tiedosto jollakin muulla nimellä jos pitää palauttaa alkuperäiset asetukset. 18 Menut ja Setup | Options Ikkuna File Open: avaa ja pura aikaisemmin tallennettu tiedosto kovalevyltä. Tiedosto pitää olla standardi wav joko 8- tai 16-bittisenä äänitetty 11025 Hz näytteenottotaajuudella. Open next in directory (F6): aukaisee ja purkaa seuraavan tiedoston (kun on jo yksi avattu). Decode remaining files in directory (Shift-F6): aukaisee ja purkaa peräkkäin kaikki jäljellä olevat tiedostot (kun on ensimmäinen avattu). Delete all *.WAV files in RxWav: poistaa kaikki *.WAV files RxWav alihakemistosta. Erase ALL.TXT: tyhjentää kumulatiivisen tekstitiedoston ALL.TXT. Exit: sulkee ohjelman. Setup | Options (Katso kuva sivulla 4.) My Call: Syötä oma kutsu Grid Locator: Oma lokaattori (6 merkkiä) ID Interval (m): automaattisen omakutsun lähetysjakson periodi minuutteina. Ei käytössä Suomessa. Arvo nolla poistaa toiminnon. PTT Port: Sarjaportti Windowsissa COM-portin numero käytetään T/R ohjaukseen. Linux/FreeBSD, kirjoita sarja- tai rinnakkaisportin laitteen nimi, esim /dev/ttyS0. Huom pelkkä numero, ei esim COM1 Audio In, Audio Out: jos on käytössä useita äänikortteja, laita laitteen numero (katso Console Ikkuna, sivu 17). Rate In: Äänikortin korjauskerroin. Jos vasemmassa alanurkassa vasen luku on välin 0.9995 .. 1.0005 ulkopuolella, syötä vakiintunut arvo tähän kohtaan . Rate Out: jos vasemmassa alanurkassa oikeanpuoleinen luku on välin 0.9995 .. 1.0005 ulkopuolella, syötä vakiintunut arvo tähän kohtaan. 19 Distance unit: etäisyyden yksikkö mailit tai kilometrit. Report/Grid: FSK441 ja JT6M modet- raportti tai lokaattori oletusarvona. Meillä raportti. NA/EU: USA / Euroopan oletusarvot FSK441 /JT6M viestipohjiin. Reset defaults: oletusarvojen palautus standardi -FSK441 /JT6M sanomiin. Pohjia voi muokata omien tarpeiden mukaisesti. %M vastaa MyCall, %T vastaa To radio, %R signaaliraportti, %G tarkoittaa lokaattoria neljällä merkillä ja and %L lokaattoria kuudella merkillä. DXCC prefix: tähän kohtaa voi lisätä uuden DXCC –prefixin JT65 pohjaa varten. Voi olla tarpeen esim DX –peditioiden yhteydessä. Source RA, Source DEC: ohjelmalle syöttöarvot Az ja El laskemiseksi astromisten arvojen perusteella, ascension ja declination –arvot muodossa hh:mm:ss, dd.dd Muita Setup asetuksia Toggle size of text window: ikkuna isommaksi tai pienemmäksi Generate messages for test tones: generoi erikoistekstit Tx –kenttiin. Nämä ovat neljä kiinteää taajuutta joilla FSK441 –modella merkit muodostetaan (A=882, B=1323, C=1764, D=2205 Hz) tai 1000 ja 2000 Hz. Kahta viimeistä kenttää voi editoida, vapaavalintainen taajuus aina max 5000 Hz. Tehomittarilla voi tarkistaa että kukin merkki tulee lähtee yhtä voimakkaana. F4 sets Tx6: jos tämä kohta on valittu, F4 painallus tyhjentää To radio ja Grid kentät ja samalla valitsee aktiiviseksi Tx6 :sen. Double-click on callsign sets Tx First: jos tämä kohta on valittu, kutsun tuplaklikkaus pääikkunassa asettaa päälle tai poistaa rastin Tx First ruudussa, riippuen dekoodatun tekstirivin ajasta. GenStdMsgs sets Tx1: tämä valittuna, GenStdMsgs –napin klikkaus asettaa Tx1 aktiiviseksi. 20 View Avaa haluttu lisäikkuna SpecJT tai Astronomical data Mode Valitsee halutun moden menuvalikosta Decode Halutun dekoodauksen optioiden valinta - FSK441 ja JT65 modet. Sivulla 15 tarkemmin 21 Save Tallennus valinta Dekoodattujen wav -tiedostojen tallentallennusvaihtoehdot. Band Bandin valinta Help 22 Näppäimistön pikavalinnat Erityiset hiirikomennot 23 Mikä sanoma pitää lähettää 24 Suffixit ja prefixien lisäykset About WSJT 25 SpecJT Options Mark T/R boundaries: lisää vaakasuoran viivan erottamaan lähetys- ja vastaanottojaksot toisistaan JT65 modella. Flatten spectra: vastaanottimen kaistanpäästön muodon korjaus ennen vesiputous/waterfall -spektrin piirtämistä JT65 modella. SpecJT Muuta SpecJT –ikkunan alaosassa kellon vasemmalla puolella on kaksi liukusäädintä. Vasen on Brightness ja toinen Contrast. JT65 –modella näillä säädetään näytön taustavärin kirkkaus ja kontrasti niin että vastaanotettu signaali näkyy ja erottuu (myös Option/ Flatten spektra päälle). Aakkosellinen lista näytön komennoista: Huom: jotkut komennot voimassa vain tietyillä modeilla. Add: Lisää To radio ja Grid –ruuduissa olevan kutsun ja lokaattorin tietokantaan CALL3.TXT (tiedosto löytyy asennushakemistosta). Jos kutsu on jo olemassa, kysytään tallennetaanko päälle. Samaten tulee kysymys onko asema aktiivinen EME:llä. AFC: JT65-dekoodauksessa päällä algoritmi joka pyrkii korjaamaan taajuutta. Auto: Lähetyksen/vastaanoton automaattiasetus päälle/pois. Clear Avg: tyhjentää average message box –ikkunan sekä myös vastaanoton puskurimuistin. Clip: Normaalisti nolla. Jos halutaan vastaanotetulle signaalille ennen dekoodausta hieno, kohtuullinen tai voimakas leikkaus, jos halutaan vähentää staattisten purkausten vaikutusta. Decode: vastaanotetun tai avatun tiedoston dekoodaus, myös uudestaan yhden tai useamman parametriasetusten muutosten jälkeen. 26 Defaults: asettaa parametreille S, Sync, Clip jaTol oletusarvot. Dsec: säätää UTC kellon asetusta ± 0.5 s portain manuaalisesti. Paras tapa on säätää Windowsissa kellon tarkka aika (Control Panel/Date and Time) ja pitää Dsec nollassa. JT65- modella kello pitäisi olla vähintään sekunnin tarkkuudella ajassa. Erase: tyhjentää molemmat sekä teksti- että grafiikkaikkunat. Exclude: poistaa viimeisimmän vastaanotetun signaalin puskurista johon tallentuu keskimääräinen data. Tätä toimintoa kannattaa käyttää jos on syytä olettaa että ohjelma on synkronoinut väärin (esim DF ja/tai DT –arvot poikkeavat oleellisesti oletetuista arvoista) ja halutaan välttää ettei uusi data sekoita puskuria. Shift-F1: näyttää erityiset hiirikomennot omassa ikkunassa. F2: Options -ikkuna avautuu. F3: vaihtaa päälle Tx muten, mikä estää TX –moden. F4: tyhjentää To radio ja Grid ruudut. F5: näyttää muistilistan mikä teksti pitää kulloinkin lähettää. F6: avaa ja dekoodaa hakemiston seuraavan wav -tiedoston. F7: asettaa aktiiviseksi FSK441 -moden. Shift-F7: JT6M mode päälle. F8: JT65A mode päälle. Shift-F8: JT65B mode päälle. CTRL-F8: JT65C mode päälle. F10: avaa SpecJT -ikkunan. Freeze: etsii vain taajuuksia jotka ovat toleranssiarvon ±Tol Hz sisällä, joka asetetaan Freeze DF -ruudussa. Freeze DF arvoja voidaan muuttaa hiiren vasemmalla napilla ylös ja oikealla alas. JT65 modella voidaan Freeze laittaa päälle myös klikkaamalla punaista piikkiä tai SpecJT –ikkunan haluttua kohtaa. Gen Std Msgs: generoi standarditekstipohjat käyttöä varten. Include: jos signaali on voimakkaampi kuin –33 dB, lisätään viimeinen vastaanotettu signaali keskiarvopuskuriin(=to average message accumulator) jos Sync –arvo on pienempi kuin asetettu kynnysarvo. Log QSO: lisää To radio –ruudussa olevan kutsun lokitiedostoon WSJT.LOG. Lokiin seuraavat tiedot: päiväys, aika, kutsu, lokaattori, bandi ja mode. Lookup: etsii tietokannasta CALL3.TXT kutsua ruutuun To radio. Jos kutsu löytyy, lasketaan lokaattorin perusteella etäisyys, suunta, elevaatio ja doppler -siirtymä. Monitor: aloittaa jaksottaisen vastaanoton, esim kutsutaajuuden seuraamiseksi tai jonkun toisen aseman yhteyden monitorointiin. NB: vaimentaa lyhyitä pulssityyppistä häiriötä ennen dekoodausta. S: asettaa minimisignaalitason (in dB) joka tulkitaan pingiksi. 27 Save: tallentaa viimeksi vastaanotetun signaalin. Sh Msg: käytetään ...

Create a FREE account now to get started. Log In

The email address you entered is not valid. The email address you provided is already in use.
Your username must be at least 5 characters. Your username must consist of only alphanumeric characters. Your username must contain at least one letter. Your username contains inappropriate language. Another user has already claimed this username.
Your password must be at least 6 characters in length.
{[ $select.selected.label ]} Please select a valid school.
By creating an account you agree to our Privacy Policy, Terms of Use, and Honor Code.
Create my FREE account Processing...
or
Sign Up with Facebook

We will never post anything without your permission.

Already on Course Hero? Log In