Kabanta I.docx - Kasaysayan ng kulturang Filipino Hip Hop...

Info icon This preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Kasaysayan ng kulturang Filipino Hip – Hop sa Kabite Isang Pananaliksik na Iniharap Kay Ginoong Jigs Medina sa Kasaysayan at Kultura ng Pilipinas sa De La Salle University Dasmariñas, Cavite Mananaliksik: Zephres V. Badilla
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
INTRODUKSYON “Makabagong Kultura” ang isang salitang nagpapatibay sa mga banyagang kultura na kung saan ito’y nang galling pa sa ibang lugar at lahi na ating natutunang yakapin at ituring atin. Ang pagtangkilik ng mga Pilipino sa kulturang ito ay lubos na tinanggap lalo na ng makabagong henerasyon at itinuring na ring sariling atin. Ang Makabagong Kultura na itinuro sa atin ng mga banyaga ay ating inaral, tinanggap, isinapuso sa ating buhay at isinama na rin natin sa pang araw araw na pamumuhay at sa kadahilanang hindi ito maglaho ipinasa nadin ito sa mga susunod na henerasyon dahil sa pamamaraan na ito ang makabagong kultura na di natin maisip na lumaganap ay tuluyan ng umusbong, kumalat at umugnay sa bawat henerasyon at sa bawat lahi sa iba’t ibang parte ng mundo. Ang adhikain ng pag aaral na ito ay magsilbing gabay at impormasyon sa pag unawa at sa pag intindi ng banyagang kultura na kung saan lubos na di maunawaan ng ibang Pilipino. Mag silbi sana itong magandang paliwanag sa bagong kultura na umuusbong sa makabagong henerasyong Pilipino.
Image of page 2
Bakgrawnd ng Pag-aaral Lahat ng tao ay may iba’t ibang idea tungkol sa makabagong kultura. Para sa isang pilipino na naka gisnan ang tradisyonal nating kultura marahil tayo ay mang mang pagdating sa kultura ng iba lugar, ibang lungsod o makabagong kultura. Ang ating kaalaman tungo sa ibang kultura ay hindi lubos malawak at malalim ang pagkakaintindi ngunit tayo mga pilipino ay mahilig mag tangkilik ng mga kaalaman na banyaga at lalo na kung alam natin ito ay makaka buti at nagbibigay kasiyahan sa ating pamumuhay. Ayon kay Jayson Librarios 38yrs old isa sa mga unang kabiteño at pilipino nagtangkilik sa makabagong kultura na itinawag na kulturang Filipino Hip-Hop “Di naman masama tumangkilik ng ibang kultura o makabagong kultura kung tutuusin bibigyan ka pa nito ng aral na di mo kinagisnan at mag bigay daan patungo sa malawak pang kaalaman particular sa pananaw ng tao sa daigdig ng kanyang ginagalawan.” Dahil dito lubos na umusbong ang kulturang Filipino Hip-Hop sa mga bagong henersayon ng pilipino. Makikita natin sa ating pang araw araw ang pag babago sa kultura ng ating kinagisnan di man natin aminin tayo’y sumasama sa pag agos ng panahon patungo sa mga pagbabago at binyagang kaalman.
Image of page 3

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
KAHALGAHAN NG PNANALIKSIK Ang kultura ay mahalaga at kinakailangan ng isang bansa, lungsod maging ang tao sapagkat ito ang tradition na ating kinamulatan, pamumuhay na ating kinalakihan at uri ng paglaki ng ating kinagisnan. Ito ay talagang napakahalaga dahil kung wala ito ang bawat isa ay mananatiling di magkaka ugnay at kanya kanya sa pagkilala ng pagkatao o lugar sa isang nasyon dahil sa isa ang kultura bilang isang kasngkapan bilang daan upang makapg ugnayan ang bawat lahi sa isa’t isa. Kaya ang pananaliksik na ito ay
Image of page 4
Image of page 5
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern